ส่งออกไทย ปี 2566 ลบ 1% พาณิชย์ตั้งเป้าปี 2567 พลิกบวก 1.99%

26 ม.ค. 2567 | 04:13 น.

พาณิชย์ เปิดตัวเลขการส่งออกของไทย ธันวาคม 2566 ขยายตัว 4.7% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส่งผลให้ทั้งปีติดลบ 1% ส่วนแนวโน้มการส่งออกปี 2567 ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ที่ขยายตัว 1.99%

วันนี้ (26 มกราคม 2566) ที่กระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนธันวาคม 2566 และการส่งออก ปี 2567 ว่า การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2566 มีมูลค่า 22,791.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (795,824 ล้านบาท) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 อยู่ที่ 4.7%

สำหรับการส่งออกของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากการชะลอลงของภาวะเงินเฟ้อสูง ซึ่งส่งผลดีต่ออุปสงค์และความเชื่อมั่นในการบริโภคของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานโลกยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกในระยะต่อไป 

ส่วนทั้งปี 2566 การส่งออกของไทย ติดลบ 1% โดยมีมูลค่า 284,561.8 ลัานดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 9,809,008 ล้านบาท

 

ส่งออกไทย ปี 2566 ลบ 1% พาณิชย์ตั้งเป้าปี 2567 พลิกบวก 1.99%

ส่วนแนวโน้มการส่งออกในปี 2567 กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ที่ขยายตัว 1.99% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 290,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 10 ล้านล้านบาท

โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีเสถียรภาพมากขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่บรรเทาลง และการสิ้นสุดการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่งผลดีต่อปริมาณการค้าโลกให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งยังมีแรงหนุนจากการสำรองสินค้าเกษตรและอาหารตามความมั่งคงทางอาหารและการฟื้นตัวของวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก อย่างไรก็ดีมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานโลกและต้นทุนสินค้า ผลกระทบจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก และเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดด้วย

 

ส่งออกไทย ปี 2566 ลบ 1% พาณิชย์ตั้งเป้าปี 2567 พลิกบวก 1.99%