ส่องแผนคืบหน้าสร้าง “สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์” แก้รถติดนนทบุรี

03 ม.ค. 2567 | 06:35 น.

“ทางหลวงชนบท” เปิดแผนคืบหน้าสร้าง “สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์” วงเงิน 1.1 พันล้านบาท หวังแก้ปัญหาจราจรติดขัด เพิ่มศักยภาพบนถนนราชพฤกษ์ คาดแล้วเสร็จปี 68

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า  ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,181 ล้านบาท ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 20 เร็วกว่าแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างฐานราก และงานประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 ต่อไป

 

ทั้งนี้ทช.ได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในเขตทางเดิม ซึ่งจะสามารถลดปัญหาสภาพคอขวดและการจราจรในพื้นที่ได้ ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีรูปแบบสะพานเหล็กขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง (ไป – กลับ) กว้าง 8.50 เมตร ฝั่งขาเข้าสะพานมีความยาว 2.10 กิโลเมตร และฝั่งขาออกสะพานมีความยาว 1.90 กิโลเมตร รวมทั้งมีงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานเบ็ดเตล็ด 
 

สำหรับในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทช. ได้ทำการติดตั้งแบริเออร์และติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็วให้ประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง ได้ทำการปิด – เบี่ยงช่องจราจร จำนวน 3 จุด ดังนี้ ช่วง กม.ที่ 12+900 ถึง กม.ที่ 15+100 ขวาทาง บริเวณช่องจราจรคู่ขนาน 1 ช่องจราจร, ช่วง กม.ที่ 12+950 ถึง กม.ที่ 14+600 ซ้ายทาง บริเวณช่องจราจรคู่ขนาน 1 ช่องจราจร และ ช่วง กม.ที่ 13+300 ถึง กม.ที่ 14+600 บริเวณช่องจราจรหลักช่องขวาสุด 1 ช่องจราจร ขาออกมุ่งหน้าจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะทำการเบี่ยงไปจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

ส่องแผนคืบหน้าสร้าง “สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์” แก้รถติดนนทบุรี

หากโครงการฯแล้วเสร็จจะส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายถนนให้ครอบคลุมสอดรับกับความต้องการในการเดินทางของประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะริมเขตทางของถนนราชพฤกษ์ ส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์ไม่สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณหนาแน่นมากถึง 110,000 คันต่อวัน โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกษ์ลดลง เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยิ่งบริเวณช่วงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่สภาพเป็นคอขวดมีการจราจรติดขัด เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางขนานในรูปแบบทั่วไปได้ 
 

ส่องแผนคืบหน้าสร้าง “สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์” แก้รถติดนนทบุรี