คลังหั่นรายได้ 5 พันล้านบาท ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง

26 ธ.ค. 2566 | 08:57 น.

คลังเผยครม.ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมการโอน-จำนอง อสังหาฯ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท หั่นรายได้ 5,000 ล้านบาท คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม 0.5%

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบการดำเนินมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ปี 2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์

โดยมาตรการดังกล่าวจะให้ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 2% เหลือ 1% และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน) สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ และห้องชุด (ทั้งบ้านมือ 1 และมือ 2)

ทั้งนี้ เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญา โดยไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

“คลังคาดว่าจะสูญเสียรายได้จากการลดภาษีดังกล่าว 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าจะสามารถส่งเสริมการซื้อขาย และต่อเนื่องไปถึงการจ้างงานตลอดทั้งซัพพลายเชนภาคอสังหาริมทรัพย์ และมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจได้กว่า 0.5%”