รัฐบาลตีปี๊บผลงาน 90 วัน คลอด 20 มาตรการ ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้

18 ธ.ค. 2566 | 03:57 น.

รัฐบาล เปิดผลงานรอบ 90 วัน ทั้งด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวม 20 มาตรการ ยันหลาย ๆ มาตรการจะเริ่มผลิดอกออกผลให้เห็นตั้งแต่กลางปี 2567 เป็นต้นไป

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานการสรุปผลงานรัฐบาลในรอบ 90 วัน ทั้งด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 

สำหรับผลงานรัฐบาล 90 วัน รวมทั้งหมด 20 มาตรการที่ได้ผลักดันออกมา สรุปได้ดังนี้ 

นโยบายลดรายจ่าย

สำหรับนโยบายลดรายจ่าย มีด้วยกัน 12 มาตรการที่ผลักดันออกมาแล้ว ดังนี้

การลดรายจ่ายด้านพลังงาน และการคมนาคม มีทั้งหมด 5 มาตรการ คือ

 • ปรับลดราคาค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย 3 เดือน งวดบิลเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2566
 • ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2.50 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2566
 • ลดราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลง 1 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2566 - 31 ม.ค. 2567
 • ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม LPG ขนาด 15 กิโลกรัม ไว้ที่ 423 บาทต่อถัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66
 • ลดราคารถไฟฟ้าสีม่วงและสีแดง 20 บาท ตลอดสาย โดยเริ่มให้บริการในรถไฟฟ้าในเส้นทางสายสีม่วง (สถานีคลองบาง ไผ่ - สถานีเตาปูน) จำนวน 10 สถานี และสายสีแดง (สถานีกลางบางซื่อ - สถานีรังสิต) จำนวน 4 สถานี ส่วน เส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นๆ นั้น จะดำเนินการภายใน 2 ปีนับจากนี้

ทั้งนี้ยังมีมาตรการลดรายจ่ายอื่น ๆ คือ

 • เงินช่วยค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,000 บาท 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
 • ช่วยชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสด ลด PM 2.5 120 บาท/ตัน
 • การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติ
 • พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท
 • บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด (แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส)
 • มะเร็งครบวงจรและการให้วัคซีน HPV
 • ใช้บัตรทองผ่าตัดแปลงเพศ LGBTQ+

นโยบายเพิ่มรายได้ 

สำหรับนโยบายเพิ่มรายได้ มีด้วยกัน 8 มาตรการที่ผลักดันออกมาแล้ว ดังนี้

1. กระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวจีน คาซัคสถาน อินเดีย ไต้หวัน (ไม่เกิน 30 วัน) และรัสเซีย (ไม่เกิน 90 วัน) 

2. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี 18,150 บาท โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567 - 2568 การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) ในอัตรา 10% ภายใน 2 ปี 

3. ผลักดันกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท โครงการดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) โดยรัฐบาลจะมอบสิทธิการใช้จ่ายเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับประชาชนที่เข้าเงื่อนไข ล่าสุดอยู่ระหว่างการดำเนินการ

4. ขยาย OTOP สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้สินค้า OTOP

5. One Belt One Road เส้นทางสายไหม

6. ขยายเวลาปิดสถานบริการ นำร่อง 4 จังหวัด กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

7. ขยายเวลาการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเที่ยวบินที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมเปิดดำเนินการทำการบิน 18 ชม. หรือตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. และ 

8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า สิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ทุ่มเททำลงไป จะเริ่มผลิดอกออกผลให้เห็นตั้งแต่กลางปี 2567 เป็นต้นไป โดยภาพเศรษฐกิจที่เห็นอยู่ในขณะนี้ เป็นผลพวงของสิ่งที่ได้ถูกกระทำไปเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา