เปิดแผนการคลังระยะกลาง ดันจีดีพี 24 ล้านล้าน หนี้สาธารณะทะลุ15 ล้านล้าน ปี 72

14 ธ.ค. 2566 | 11:10 น.

เศรษฐา เคาะ แผนการคลังระยะปานกลาง ดันจีดีพีโตเฉลี่ย 5.3% ต่อปี มูลค่าเพิ่มจาก 19 ล้านล้านในปี 2567 เป็น 24.6 ล้านล้านในปี 2572 ขณะที่หนี้สาธารณะพุ่งจาก 11.8 ล้านล้าน เป็น 15.37 ล้านล้าน

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 3/2566 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2568 – 2572

แผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ 2567-2572 จะมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยปีละ 5.3% โดยประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 19,022,250 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 24,626,515 ล้านบาทในปี 2572 

ขณะที่หนี้สาธารณะจะเพิ่มจาก 11,834,716 ล้านบาท หรือ 62.71% ต่อจีดีพี ในปี 2567 เป็น 15,371,314 ล้านบาท หรือ 62.98% ต่อจีดีพีในปี 2572

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดในปีงบประมาณ 2569 ที่ระดับ 64.23%ต่อจีดีพี จากนั้นจะค่อยทยอยลดลง เหลือ 63.61% ในปีงบประมาณ 2571 และ 62.98% ในปี 2572

ทั้งนี้ ตามแผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ 2567-2572 รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าและจะค่อยๆลดบทบาทของการใช้จ่ายภาครัฐ โดยจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลลดลงเรื่อยๆเฉลี่ยปีละ 0.2% หรือ 10,000 ล้านบาท

ประมาณการสถานะการคลังปีงบประมาณ 2567-2572

ปี 2567 ประมาณการรายได้ 2,787,000 ล้านบาท รายจ่าย 3,480,000 ล้านบาท ดุลการคลังขาดดุล 693,000 ล้านบาท คิดเป็น 3.64%ของจีดีพี จากกรอบกู้ชดเชยการขาดดุลสูงสุด 790,584 ล้านบาท

ปี 2568 ประมาณการรายได้ 2,887,000 ล้านบาท รายจ่าย 3,600,000 ล้านบาท ดุลการคลัง ขาดดุล 713,000 ล้านบาท คิดเป็น 3.56%ของจีดีพี จากกรอบกู้ชดเชยการขาดดุลสูงสุด 820,800 ล้านบาท

ปี 2569 ประมาณการรายได้ 3,040,000 ล้านบาท รายจ่าย 3,743,000 ล้านบาท ดุลการคลัง ขาดดุล 703,000 ล้านบาท คิดเป็น 3.33 % ของจีดีพี จากกรอบกู้ชดเชยการขาดดุลสูงสุด 853,404 ล้านบาท

ปี 2570 ประมาณการรายได้ 3,204,000 ล้านบาท รายจ่าย 3,897,000 ล้านบาท ดุลการคลัง ขาดดุล 693,000 ล้านบาท คิดเป็น 3.11 % ของจีดีพี จากกรอบกู้ชดเชยการขาดดุลสูงสุด 888,516 ล้านบาท

ปี 2571 ประมาณการรายได้ 3,394,000 ล้านบาท รายจ่าย 4,077,000 ล้านบาท ดุลการคลัง ขาดดุล 683,000 ล้านบาท คิดเป็น 2.92 % ของจีดีพี จากกรอบกู้ชดเชยการขาดดุลสูงสุด 929,556 ล้านบาท

ปี 2572 ประมาณการรายได้ 3,571,000 ล้านบาท รายจ่าย 4,244,000 บาท ดุลการคลัง ขาดดุล 673,000 ล้านบาท คิดเป็น  2.73 %ของจีดีพี จากกรอบกู้ชดเชยขาดดุลสูงสุด 967,632 ล้านบาท

ประมาณการหนี้สาธารณะ 2567-2572

 • ปี 2567 จำนวน 11,834,716 ล้านบาท คิดเป็น 62.71 %ต่อจีดีพี
 • ปี 2568 จำนวน 12,664,069 ล้านบาท คิดเป็น 63.73 % ต่อจีดีพี 
 • ปี 2569 จำนวน 13,440,540 ล้านบาท คิดเป็น 64.23 % ต่อจีดีพี 
 • ปี 2570 จำนวน 14,129,832 ล้านบาท คิดเป็น 64.07% ต่อจีดีพี 
 • ปี 2571 จำนวน 14,758,495 ล้านบาท คิดเป็น 63.61 % ต่อจีดีพี
 • ปี 2572 จำนวน 15,371,314 ล้านบาท คิดเป็น 62.98 % ต่อจีดีพี 

ประมาณการขยายตัวของจีดีพี 2567-2572

 • ปี 2567 ขยายตัว 5.4 % มีมูลค่า 19,022,250 ล้านบาท
 • ปี 2568 ขยายตัว 5.4 %  มีมูลค่า 20,049,451 ล้านบาท
 • ปี 2569 ขยายตัว 5.3 % มีมูลค่า 21,112,072 ล้านบาท 
 • ปี 2570 ขยายตัว 5.4 % มีมูลค่า 22,252,124 ล้านบาท
 • ปี 2571 ขยายตัว 5.2 % มีมูลค่า 23,409,234 ล้านบาท
 • ปี 2572 ขยายตัว 5.2 %  มีมูลค่า 24,626,515 ล้านบาท

 

เปิดแผนการคลังระยะกลาง ดันจีดีพี 24 ล้านล้าน หนี้สาธารณะทะลุ15 ล้านล้าน ปี 72