ค่าแรงขั้นต่ำ 2566 ปรับเพิ่มไม่ถึง 400 บาทต่อวันของขวัญปีใหม่ 2567

07 ธันวาคม 2566

ค่าแรงขั้นต่ำ 2566 ปรับเพิ่มไม่ถึง 400 บาทต่อวันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ "นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

ค่าแรงขั้นต่ำ 2566 จากกรณีที่ คณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ดไตรภาคี ซึ่งมีตัวแทนจากภาครัฐ ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง จะนัดประชุมกันในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อสรุปเรื่องอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานทั้ง 77 จังหวัด รอบใหม่ ก่อนจะมีมติออกมาอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นภายในสัปดาห์หน้า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมนำค่าแรงขั้นต่ำ 2566 เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หรือ ค่าจ้างขั้นต่ำ ของแรงงานทั่วประเทศ คาดว่าจะสรุปรายละเอียดเข้ามาเสนอให้ที่ประชุมครม. ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้   

 

สำหรับอัตราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2566  ดูเหมือนว่าการปรับอัตรค่าแรกงขั้นต่ำนั้นจะไม่เท่ากันทั่วประเทศ และไม่ถึงวันละ 400 บาท 

 

ย้อนไทม์ไลน์ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ดังนี้

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

5 จังหวัด ที่ได้อัตรค่าจ้าง 328 บาท

 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • อุดรธานี
 • น่าน

19 จังหวัดที่ได้รับอัตราค่าจ้าง 335 บาท

 • เพชรบุรี
 • นครสวรรค์
 • บุรีรัมย์
 • อ่างทอง
 • เพชรบูรณ์
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ชัยนาท
 • กาญจนบุรี
 • บึงกาฬ
 • นครพนม
 • สุรินทร์
 • ยโสธร
 • ร้อยเอ็ด
 • เลย
 • พัทลุง
 • อุตรดิตถ์
 • สระแก้ว
 • พะเยา
 • พิษณุโลก

อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 2566

 

6 จังหวัด ที่ได้รับอัตราค่าจ้าง 338 บาท

 • จันทบุรี
 • นครนายก
 • สมุทรสงคราม
 • กาฬสินธุ์
 • มุกดาหาร
 • สกลนคร

จำนวน 14 จังหวัด อัตราค่าจ้าง 340 บาท

 • ปราจีนบุรี
 • หนองคาย
 • พังงา
 • กระบี่
 • อุบลราชธานี
 • ตราด
 • ขอนแก่น
 • เชียงใหม่
 • สงขลา
 • สุพรณบุรี
 • สุราษฏร์ธานี
 • ลพบุรี
 • นครราชสีมา
 • สระบุรี

3 จังหวัด อัตราค่าจ้าง 354 บาท

 • ระยอง
 • ภูเก็ต
 • ชลบุรี

 

22 จังหวัด อัตรค่าจ้าง 332 บาท

 • อำนาจเจริญ
 • แม่ฮ่องสอน
 • หนองบัวลำภู
 • เชียงราย
 • อุทัยธานี
 • ลำปาง
 • ลำพูน
 • สตูล
 • แพร่
 • สุโขทัย
 • กำแพงเพชร
 • สิงห์บุรี
 • ระนอง
 • ตรัง
 • ตาก
 • ศรีสะเกษ
 • ชุมพร
 • ราชบุรี
 • นครศรีธรรมราช
 • มหาสารคาม
 • ชัยภูมิ
 • พิจิตร

6 จังหวัดอัตราค่าจ้าง 353 บาท

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร

1 จังหวัด อัตราค่าจ้าง 345 บาท

 • ฉะเชิงเทรา

1 จังหวัด อัตราค่าจ้าง 343 บาท

 • พระนครศรีอยุธยา

 

ล่าสุดวันนี้ (8 ธันวาคม 2566) คณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ดไตรภาคี ซึ่งมีตัวแทนจากภาครัฐ ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง เตรียมหารือถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หรือ ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ของแรงงานทั่วประเทศ ในเวลา 9.00 น. หลังจากกระทรวงแรงงาน ได้รับทราบข้อเสนอของทางอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ที่เสนอรายละเอียดของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ของแต่ละจังหวัดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ล่าสุดนายไพโรจน์   โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 หรือปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงาน โดยจะเพิ่มขึ้นอัตราวันละ 2-16 บาท เฉลี่ย 2.37% โดยกระทรวงแรงงาน จะนำเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาเห็นชอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

สำหรับการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2567 มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่  345 บาท/วัน โดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดบนพื้นฐานของความเสมอภาคและการหารือของแต่ละจังหวัด และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อให้แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น  โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้าง/ลูกจ้าง สามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะนำผลสรุปเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด   และให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม   2567  เป็นต้นไป

 

ค่าแรงขั้นตำ 2566

 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน