แก้หนี้นอกระบบ เช็คเลยจว.ไหนครองแชมป์ลงทะเบียนแก้หนี้สูงสุด

06 ธันวาคม 2566

ประชาชนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 6 วันทะลุ 6.8 หมื่นราย มูลค่าหนี้พุ่ง 3.3 พันล้านบาท เช็คเลยจังหวัดไหนลงทะเบียนมากที่สุด-น้อยที่สุด 5 อันดับแรก

หลังจากรัฐบาลเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้สิน โดยตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนแก้หนี้ในวันแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ล่าสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 พบว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้วทั้งสิ้น 68,651 ราย แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 63,719 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 4,932 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 40,903 ราย มีมูลหนี้รวม 3,316.060 ล้านบาท

 

พื้นที่/จังหวัด 5 ลำดับแรกที่มีการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบสูงสุด ได้แก่
 

 1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 4,449 ราย เจ้าหนี้ 3,234 ราย มูลหนี้ 278.662 ล้านบาท 
 2. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 2,912 ราย เจ้าหนี้ 1,813 ราย มูลหนี้ 162.672 ล้านบาท 
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 2,863 ราย เจ้าหนี้ 1,867 ราย มูลหนี้ 133.738 ล้านบาท 
 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 2,752 ราย เจ้าหนี้ 1,379 ราย มูลหนี้ 180.883 ล้านบาท 
 5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน  1,705 ราย เจ้าหนี้ 1,079 ราย มูลหนี้ 89.757 ล้านบาท 

 

พื้นที่/จังหวัด 5 ลำดับแรกที่มีการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบน้อยที่สุด ได้แก่

 1. แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 87 ราย เจ้าหนี้ 48 ราย มูลหนี้ 3.087 ล้านบาท
 2. ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 138 ราย เจ้าหนี้ 88 ราย มูลหนี้ 4.719 ล้านบาท 
 3. สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 192 ราย เจ้าหนี้ 128 ราย มูลหนี้ 6.168 ล้านบาท 
 4. ตราด มีผู้ลงทะเบียน 212 ราย เจ้าหนี้ 95 ราย มูลหนี้ 5.626 ล้านบาท 
 5. สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 244 ราย เจ้าหนี้ 133 ราย มูลหนี้ 9.867 ล้านบาท

 

จังหวัดไหนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบมากที่สุด-น้อยที่สุด 5 อันดับแรก

 

แก้หนี้นอกระบบ เช็คเลยจว.ไหนครองแชมป์ลงทะเบียนแก้หนี้สูงสุด แก้หนี้นอกระบบ เช็คเลยจว.ไหนครองแชมป์ลงทะเบียนแก้หนี้สูงสุด ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบทั่วประเทศ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ และยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบทางออนไลน์ (คลิกที่นี่)
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ 
 • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ