"วราวุธ" สั่งลุย แก้หนี้ข้าราชการกระทรวงพม. สร้างขวัญกำลังใจคนดูแลปชช.

06 ธันวาคม 2566

"วราวุธ ศิลปอาชา" สั่งลุยแก้ปัญหานี้สินให้กับ "ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" ชี้ ทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชน ควรจะต้องได้รับการดูแลเช่นกัน

วันนี้ (6 ธ.ค. 66) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) สั่งการให้ ปลัดกระทรวง พม. หามาตรการ "แก้ไขปัญหาหนี้สิน" ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับข้าราชการกระทรวง พม. ว่ามีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างไร 

โดยเรื่องนี้ นายวราวุธ กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงข่าว หลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

"วราวุธ ศิลปอาชา" สั่งลุยแก้ปัญหานี้สินให้กับ "ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

นายวราวุธ กล่าวว่า ได้ขอให้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งดำเนินการ คือ เมื่อพี่น้องข้าราชการกระทรวง พม. ได้เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้ว พี่น้องข้าราชการกระทรวง พม. ควรจะต้องได้รับการดูแลเช่นกัน 

จึงได้ขอให้ปลัดกระทรวง พม. ไปดำเนินการตรวจสอบและประสานงานกับทุกกรมและทุกหน่วยงานของกระทรวงฯ ว่าพี่น้องข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวนั้น ปัจจุบันมีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างไร มีอยู่ปริมาณมากน้อยเพียงใด เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องข้าราชการกระทรวง พม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

"วราวุธ ศิลปอาชา" สั่งลุยแก้ปัญหานี้สินให้กับ "ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

"เพราะในเมื่อแก้ไขปัญหาให้คนอื่นแล้ว เราต้องแก้ไขปัญหาของตัวเองด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน"นายวราวุธ กล่าว

รมว.พม. กล่าวด้วยว่า ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูล แต่เชื่อว่าตัวเลขคงไม่น้อย หากเทียบเป็นสัดส่วนจำนวนหนี้ต่อคน คงไม่แตกต่างกับอีกหลายกระทรวง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นขอให้ได้ข้อมูลมาดูก่อนว่า มูลหนี้ทั้งหมดมีเท่าไหร่ จากนั้นคงต้องมีการหารือกับสถาบันการเงิน ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นสถาบันการเงินแห่งไหน เพื่อดูแนวทางว่าอาจจะลดดอกเบี้ย หรือแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อย่างไร