"เจ้าสัวเจริญ" เปิดใจ "3 คนสำคัญในชีวิต" หลังติดโผพ่อดีเด่น2566

06 ธันวาคม 2566

"เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร ไทยเบฟเวอเรจฯ" เปิดความในใจ เอ่ยขอบคุณบุคคล 3 คน ที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตมาจนถึงวันนี้ หลังได้รับรางวัล "พ่อดีเด่นประจำปี 2566"

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือ "เจ้าสัวเจริญ" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความในใจ หลังจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ประกาศว่า เจ้าสัวเจริญ เป็น 1 ใน 35 รายชื่อ "พ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566"

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เปิดเผยความในใจระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่คณะอนุกรรมาธิการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุมีมติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้ และขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติอีก 34 ท่านในโอกาสนี้ด้วย

เจ้าสัวเจริญ บอกเล่าด้วยว่า ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาระหว่างปี 2535 - 2539 รู้สึกภาคภูมิใจที่องค์กรหลักของชาติที่ มีความผูกพันนี้ได้มองเห็นคุณค่าและความตั้งใจในการเลี้ยงดูบุตรของผมให้เป็นคนดีของสังคม 

จากนั้น นายเจริญ บอกว่า "ผมขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญ 3 ท่าน" ที่มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของผมตลอดมาจนถึงวันนี้"

สองท่านแรก คือ "บิดามารดา" ที่ได้เลี้ยงดูมาอย่างอบอุ่นด้วยความรักและความเอาใจใส่ สนับสนุนให้ปฏิบัติอยู่ในความถูกต้องและดีงาม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพ รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเรามีกำลังพอที่จะทำได้ 

"สิ่งเหล่านี้นับเป็นแบบอย่างสำคัญที่ผมได้จดจำมาอบรมสั่งสอนลูกๆ ทั้ง 5 คน ตลอดมา" 

อีกท่านหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน คือ "คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี" 

"ภรรยาของผมผู้เป็นทั้งคู่ชีวิตและเป็นแม่ของลูกๆ ทั้ง 5 คน ที่คอยเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ผมตลอดระยะเวลากว่า 51 ปีที่ครองชีวิตคู่ร่วมเดินทางบนเส้นทางชีวิตกับผมมาโดยตลอด” นายเจริญ กล่าว

เจ้าสัวแห่งไทยเบฟ ระบุต่อไปว่า ตัวเขาเองและคุณหญิงได้ร่วมกันสร้างครอบครัวให้มั่นคง เลี้ยงดูลูกๆ ทุกคนอย่างดีที่สุด โดยยึดหลักการเดียวกันกับที่คุณพ่อคุณแม่ของทั้งผมและคุณหญิง

ทั้งนี้คุณหญิงเองก็เข้าใจบริบททางสังคมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้ความสำคัญด้านการศึกษา ทำให้ลูกๆ ทุกคนเติบโตขึ้นด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามแนวทางของแต่ละคน ดังนั้น 

"ผมขอกล่าวว่าจะไม่มีทางได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เลย หากปราศจากซึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคคลทุกท่านที่ผมกล่าวถึงนี้” เจ้าสัวเจริญ กล่าวทิ้งท้าย


วันที่ 6 ธ.ค. 66 คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ จัดงาน “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติ ที่อาคารรัฐสภา ปรากฏว่านายเจริญ ได้ส่งตัวแทนมารับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ 2566 

"เจ้าสัวเจริญ" เปิดใจ "3 คนสำคัญในชีวิต" หลังติดโผพ่อดีเด่น2566