ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่ม 1 ธ.ค. นี้ แนะ 3 ช่องทาง

30 พ.ย. 2566 | 20:00 น.

จังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เชิญชวนลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์รับการช่วยเหลือ ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้ 1 ธันวาคม 2566 นี้ เป็นต้นไป

"กระทรวงมหาดไทย" เปิดระบบรับ "ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ" ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2566 นี้ พร้อมสั่งการผู้ว่าฯ นายอำเภอ เเละกรุงเทพฯ ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบทั่วประเทศ และให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทันที พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน ตามที่เห็นสมควร และประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา

ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

 

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบด้วยตนเอง

  • เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th 
  • หากไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง กรณีอยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ 
  • หากอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง หรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ จังหวัดอุบลราชธานี 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่า นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำเนินการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบทุกอำเภอ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา

ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

  • สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th 
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ
  • ผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

     

โดยได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบและให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันที 

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ จังหวัดอุบลราชธานี