"ไทย-ญี่ปุ่น"ปั้นผู้จัดการอุตฯมือโปรดันไทยฐานการผลิตรับการค้า-ลงทุน

28 พ.ย. 2566 | 03:43 น.

"ไทย-ญี่ปุ่น"ปั้นผู้จัดการอุตฯมือโปรดันไทยฐานการผลิตรับการค้า-ลงทุน เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคน และนวัตกรรมเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ชี้เศรษฐกิจโลกอยู่ระหว่างรฟื้นตัวจากโควิด และสงคราม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ดำเนินการร่วมกับสมาคมการบริหารจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JMA พัฒนาศักยภาพคน และนวัตกรรมเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

โดยเป็นการดำเนินการผ่านกิจกรรม JMA GENBA Management Conference & Award 2023 in Thailand ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญ ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาผู้จัดการอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถบริหารความสำเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความยั่งยืนควบคู่กันไป โดยถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ และสงครามที่ยังดำเนินต่อเนื่องในซีกโลกตะวันออก ภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องเร่งยกระดับศักยภาพความพร้อม

"ไทย-ญี่ปุ่น"ปั้นผู้จัดการอุตฯมือโปรดันไทยฐานการผลิตรับการค้า-รลงทุน

สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือได้ว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณภาพ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต  เพื่อรองรับและเตรียมพร้อมสำหรับประเด็นท้าทายของโลกยุคใหม่ ทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การส่งเสริมพลังงานสะอาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญเช่นกัน

ดร.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ประเทศไทยได้เตรียมการในการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมการเตรียมการยกระดับโลจิสติกส์ให้มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

รวมถึงการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น โดยเชื่อว่าไทยจะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญทั้งในแง่ของการลงทุนใหม่และการขยายการลงทุนเพิ่มเติม

"กิจกรรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยและญี่ปุ่นตระหนักถึงบทบาทของผู้จัดการในระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย และตั้งเป้าที่จะปรับปรุงความสามารถในฐานะผู้จัดการและผู้ควบคุมงานของไซต์การผลิตรวมถึงเพื่อปรับปรุง รักษา และส่งต่อการจัดการในไซต์งานที่มีคุณภาพในประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นผ่านการบรรยายและการแลกเปลี่ยนข้อมูล กรณีตัวอย่าง และประสบการณ์ต่างๆโดยผู้จัดการในระดับแนวหน้าของแต่ละบริษัทในประเทศไทย"