"พิมพ์ภัทรา"สั่งเร่งผลิต"โปแตซ" ขู่ทำไม่ได้จะหาผู้ประกอบการรายใหม่

08 พ.ย. 2566 | 00:39 น.

"พิมพ์ภัทรา"สั่งเร่งผลิต"โปแตซ" ขู่ทำไม่ได้จะหาผู้ประกอบการรายใหม่ หวังให้มีวัตถุดิบเข้าไปในระบบการผลิตปุ๋ยเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ได้อย่างรวดเร็ว

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 7 พ.ย.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ติดตามสอบถามถึงผู้รับสัมปทานทั้ง 3 รายเกี่ยวกับเหมืองโปแตซในจังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี และนครราชสีมา ให้เร่งดำเนินการผลิตเพื่อนำวัตถุดิบเข้าระบบ 

สำหรับแนวนโยบายและการสั่งการสำคัญขณะนี้คือหากผู้รับสัมปทานทั้ง 3 รายที่ได้สัมปทานไปยังไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ได้ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งหาผู้ดำเนินการรายใหม่เข้าดำเนินการแทน เพื่อให้มีวัตถุดิบเข้าไปในระบบการผลิตปุ๋ยเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าติดตามแล้ว

ทั้งนี้ โปแตช คือ วัตถุดิบสำคัญในการผลิตปุ๋ย ตลาดโลกมีความต้องการสูงมาก ในประเทศไทยมีแร่ชนิดนี้มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากแคนาดา  

"พิมพ์ภัทรา"สั่งเร่งผลิต"โปแตซ" ขู่ทำไม่ได้จะหาผู้ประกอบการรายใหม่

แต่ปัจจุบันมีการขาดแคลนโปแตชวัตถุดิบต้นทางอย่างกว้างขวางมาก ทำให้ปุ๋ยที่ไปถึงมือเกษตรกรมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก

ขณะที่ความต้องการใช้ปุ๋ยในอุตสาหกรรมการเกษตรมีความจำเป็นอย่างมาก 

"ในการประชุมครม.นายกฯได้มีการสอบถามในการผลิตแร่โปแตชในประเทศไทย โดยให้นโยบายว่าจะต้องมีการเร่งรัดให้มีการผลิตแร่เข้าสู่ระบบ แต่จนถึงขณะนี้พบว่า ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ยังไม่ได้ดำเนินการทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา จึงได้มีการสั่งการให้เร่งรัดและหากปัญหาเกิดจากผู้ประกบการไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องหาผู้ประกอบการรายใหม่"