กระปุกออมสิน ธ.ก.ส. 2566 แจกกระปุกวันออมแห่งชาติฉลองก้าวสู่ปีที่ 58

27 ต.ค. 2566 | 00:11 น.

กระปุกออมสิน ธ.ก.ส.2566 แจกกระปุกวันออมแห่งชาติ และ ของที่ระลึกเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 58 ตรวจสอบเงื่อนไขรับกระปุกออมสิน เริ่มแจกวันแรกวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2566

กระปุกออมสิน ธ.ก.ส.2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรรณ์การเกษตร ได้แจกของที่ระลึกวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566  รับของที่ระลึกเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 58

เงื่อนไขรับกระปุกออมสิน ธ.ก.ส. 2566

บัญชีเงินฝากที่เข้าร่วม ได้แก่

・เงินฝากออมทรัพย์

・เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

・เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมเงินออม เชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกรับกระปุก "คุณ MEตังค์" โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.1 ลูกค้าที่ฝากเงินเพิ่มในบัญชีเดิมที่เป็นเงินฝากต้นทุนต่ำ ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุดออมทรัพย์ทวีโชค ออมทรัพย์พิเศษ รักษาทรัพย์ กระแสรายวัน กระแสรายวันพลัส Senior Savings ออมดีมีโบนัส และ Young Smart eSavings จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และให้คงยอดเงินฝากไว้อย่างน้อย 3 เดือน

1.2 ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคใหม่ ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์สาขา หรือช่องทาง BAAC Mobile (สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากผ่าน BAAC Mobile ณ ที่ทำการ ธ.ก.ส. สาขาเท่านั้น) จำนวนเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป และให้คงยอดเงินฝากไว้อย่างน้อย 3 เดือน

1.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ

กระปุกออมสิน ธ.ก.ส. 2566

ธนาคารสงวนสิทธิ์การแจกกระปุก "คุณ MEตังค์" สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรม ณ ที่ทำการธ.ก.ส. สาขาเท่านั้น และจำกัดสิทธิ์ 1 CIF ต่อ 1 บัญชี (คนละ 1 ชิ้น)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด.

ที่มา: ธ.ก.ส.