svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“สุริยะ” เข็น 7 เมกะโปรเจ็กต์ 1.48 แสนล้าน รุกแผนลงทุนภูเก็ต

27 กันยายน 2566

“สุริยะ” ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเดินหน้า 7 เมกะโปรเจ็กต์ 1.48 แสนล้านบาท เพิ่มศักยภาพสนามบิน 18 ล้านคนต่อปี หวังบูมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ต รับนโยบายวีซ่าฟรี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการและข้อมูลระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคม ทางถนน ทางราง และทางอากาศ เชื่อมโยงกับการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งในทุกมิติ 

“สุริยะ” เข็น 7 เมกะโปรเจ็กต์  1.48 แสนล้าน รุกแผนลงทุนภูเก็ต

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้เร่งผลักดันโครงการขนาดใหญ่ที่มีแผนลงทุนเร่งด่วนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 7 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1.48 แสนล้านบาท เพื่อให้แผนการดำเนินงานสามารถขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ตในการรองรับผู้โดยสารให้ได้ถึง 18 ล้านคนต่อปี จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้เพียง 12.5 ล้านคนต่อปี โดยมุ่งเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับนโยบายวีซ่าฟรี ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค ที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
 

สำหรับ 7 โครงการลงทุนดังกล่าว ประกอบด้วย 1.การพัฒนาขยายขีดความสามารถ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะที่ 2) จากเดิมรองรับผู้โดยสาร 12.5 ล้านคน เพิ่มเป็น 18 ล้านคน  คาดว่าจะใช้งบประมาณลงทุน 6,211 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ทางหลวง หมายเลข 4027 ช่วง บ.พารา - บ.เมืองใหม่ วงเงิน 510 ล้านบาท 3.โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ช่วง บ.เมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต วงเงิน 2,468 ล้านบาท

“สุริยะ” เข็น 7 เมกะโปรเจ็กต์  1.48 แสนล้าน รุกแผนลงทุนภูเก็ต

4.โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.402 กับ ทล.4027 และ ทล.4025 (ทางลอดท่อเรือ) ที่ กม. 34+680 (ทล.402) วงเงิน 2,425 ล้านบาท 5.โครงการทางพิเศษ สายกระทู้ - ป่าตอง มูลค่าลงทุน 14,670 ล้านบาท 6. โครงการทางพิเศษ สายเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กระทู้ วงเงิน 42,633 ล้านบาท และ 7. การพัฒนาท่าอาอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 (สนามบินอันดามัน) วงเงินลงทุน 80,000 ล้านบาท
 

“โครงการลงทุนเร่งด่วน ตนได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเตรียมพร้อมการลงทุน โดยขอให้จัดใช้งบประมาณประจำปี 2567 เริ่มนำร่องก่อสร้างโครงการ เบื้องต้นจึงคาดว่าโครงการเร่งด่วนเหล่านี้ จะทยอยเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนทันทีในปี 2567 และเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อทยอยแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2569 โดยเฉพาะโครงการลงทุนทางบก ถนนทางหลวงต่างๆ เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้เป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว”

 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) สาย MR9 สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต ระยะทาง 236 กม. ที่จะพัฒนาในอนาคต อีกทั้ง ได้กำหนดแผนดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในเมืองภูเก็ต สายสถานีรถไฟท่านุ่น – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ห้าแยกฉลอม รวมระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการดำเนินโครงการ  รวมถึงโครงการรถไฟทางไกลระหว่างเมือง สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าอากาศยานกระบี่ ระยะทาง 149 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างภูเก็ต พังงา และกระบี่ รวมถึงสายสุราษฎร์ธานี - ท่านุ่น ระยะทาง 163 กิโลเมตร เชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตกับทางรถไฟสายใต้ไปยังโครงข่ายรถไฟทั่วประเทศ เพื่อให้การเดินทางด้วยระบบราง มีความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น