ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ออมสิน สู้ภัยโควิด 19

15 ก.ย. 2566 | 23:08 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ช่วยลูกหนี้ NPL ตั้งต้นผ่อนเดือนละ 100 บาท ดึงบัญชีกลับมาปกติ สามาถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค. 2566

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ออมาตรากรช่วยเหลือประชาชนช่วยการแพร่ระบาดโควิด -19 สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องแต่ปรากฏว่าสภาพเศรษฐกิจเพิ่มเริ่มฟื้นตัว ธนาคารออมสิน

ล่าสุดนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จึงได้ออกมาตรการ ช่วยเหลือแก้ไขเครดิตแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ลูกหนี้บัญชี 21) ที่มีสถานะเป็น NPL ให้กลับมามีสถานะหนี้ปกติ ธนาคารออมสินจึ งออกมาตรการ “ไม่คิดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด และ นำเงินที่ชำระไปตัดเงินต้นทั้งจำนวน”

เงื่อนไขผ่อนชำระดังนี้

เริ่มผ่อนชำระเพียง 100 บาทต่อเดือนสำหรับงวดที่ 1-6 หลังจากนั้นงวดที่ 7-12 ผ่อนชำระ 300 บาทต่อเดือน และขยายระยะเวลาการชำระจนถึงเดือนตุลาคม 2567

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ออมสิน

ลงทะเบียนสมัครเข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านช่องทาง MyMo หรือ www.gsb.or.th

 หลังจากนั้นกดยินยอมในการยอมรับลงทะเบียน (คลิก)

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าออมสิน

หลังจากนั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

กรอก วัน เดือน ปี เกิด

กรอก ชื่อ นามสกุล

บ้านเลขที่ เขต แขวง ถนน ซอย และ รหัสไปรษณีย์

กรอกเบอร์โทรติดต่อ

ยืนยัน  (คลิก)

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรกาผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี่

 

 

สำหรับลูกหนี้ที่ไม่มี MyMo สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566,

ที่มา: ธนาคารออมสิน