ออมสิน ปักธงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ย 1.45% เช็คด่วน

13 ก.ย. 2566 | 02:22 น.

ออมสิน ปักธงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน พร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก 1.45% ต่อปี ไม่ต้องเสียภาษ๊เช็คเงื่อนไขและรายละเอียดเงินฝากตรวยสอบรายละเอียดทั้งหมดด่วน

ออมสิน ยังคงปักหลักกระตุ้นการออม โดยล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้จัดแคมเปญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือนพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก 1.45% ต่อปี รายละเอียดเงินฝากเผื่อเยกพิเศษ 9 เดือนมีดังนี้

รายละเอียดเงินฝาก :

เงื่อนไขการฝาก

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 2. บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 3. นิติบุคคลทุกประเภท
 4. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.45 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.70 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสิน 9 เดือน

 

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้.

ที่มา: ธนาคารออมสิน