สหภาพแพทย์แฉ "อนุทิน เพิกเฉย / เปิดทรัพย์สินรัฐมนตริหลังพ้นตำแหน่ง THANTALK

07 มิ.ย. 2566 | 04:00 น.

THANTALK ON TV | 07/06/66 : ชัด ตรงประเด็น เห็นโอกาส ชมสดตั้งแต่เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง FACEBOOK - YOUTUBE - TIKTOK [LIVE] : ฐานเศรษฐกิจ : THANSETTAKIJ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ครม.ชุดปัจจุบันจะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช.

โดยกรณีรัฐมนตรีมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 60 วัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วันที่ยุบสภาผู้แทนราษฎร)

และต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้งภายใน 60 วัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี (วันที่ครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ)

กรณีรัฐมนตรีไม่มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 60 วัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี (วันที่ครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ)

THANTALK ON TV : ชัด ตรงประเด็น เห็นโอกาส

___________________________________________________________________

ติดตามข่าวได้ตามช่องทางอื่นๆ ทีนี่

website: https://www.thansettakij.com

facebook : https://www.facebook.com/thansettakij

twitter : https://twitter.com/Thansettakij

Line : https://lin.ee/AFtZiwI

Youtube Official : https://www.youtube.com/channel/UCcTiVmhW5zC6mn71vYbDvpQ

Instagram : https://www.instagram.com/thansettakij_official/

TIKTOK : https://www.tiktok.com/@thansettakij

blockdit : https://www.blockdit.com/thansettakij

ติดต่อโฆษณาได้ที่ 02-338-3751

[email protected]

_____________________________

#thansettakij #ฐานเศรษฐกิจ #Thantalk #ฐานทอล์ค #TV