svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมขนส่งทางบก” เปิดโอกาสประชาชนใช้บริการ เรียกรถจ้างผ่านแอป 7 ราย

03 มิถุนายน 2566

“กรมขนส่งทางบก” แนะประชาชนใช้บริการ เรียกรถรับจ้างผ่านแอป 7 ราย ถูกกฎหมาย หวังเพิ่มความปลอดภัยการเดินทาง ฟากแอป Bolt ผ่านการรองรับ เพิ่มอีก 1 ราย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและให้ภาครัฐสามารถควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการที่ปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองและจดทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้รับบริการและราคาที่เป็นธรรม 

 

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชีย แค็บ (Asia Cab) โรบินฮู้ด (Robinhood) แกร็บ (Grab), แอร์เอเชียซุปเปอร์แอป (Air Asia SuperApp) และล่าสุดกรมฯ ให้การรับรองแอปพลิเคชัน โบลท์ (Bolt) เพิ่มอีก 1 ราย จึงทำให้มีแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมายแล้วทั้งสิ้น จำนวน 7 ราย 
 

ทั้งนี้ได้กำชับผู้ที่นำรถยนต์มาให้บริการจะต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถสังเกตตัวรถที่นำรถยนต์มาให้บริการว่าเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (แท็กซี่) ต้องจดทะเบียนรถเป็นรถยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) 

 

ส่วนของรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (รถยนต์ส่วนบุคคล) ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็น "รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์" และติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถที่เห็นได้ชัดเจน สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) และคนขับจะต้องใส่เสื้อคลุมของแอปพลิเคชัน เมื่อให้บริการด้วย
 

นายเสกสม กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการนำรถมาจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์รองรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ โดยเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหัวข้อ “อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ” หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ให้จองคิวผ่าน DLT Smart Queue เพื่อยื่นคำขอ ทดสอบสมรรถภาพ และทดสอบข้อเขียน ณ สำนักงานขนส่ง

“กรมขนส่งทางบก” เปิดโอกาสประชาชนใช้บริการ เรียกรถจ้างผ่านแอป 7 ราย

ทั้งนี้จะได้รับหนังสือสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หลังจากนั้นต้องนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ,ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ที่ยังไม่สิ้นอายุ ,ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา, หนังสือรับรองการสังกัดแอปพลิเคชันหรือสำเนา, หมายเลขโทรศัพท์ ยื่นขอความเห็นชอบที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 หรือ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและดำเนินการจดทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ