ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัพเดทที่นี่หลังไม่ผ่านเกณฑ์พุ่ง

12 มี.ค. 2566 | 00:10 น.

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสิการแห่งรัฐ 2565 หลังเช็กสถานะไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบแรกกว่า 8 แสนราย เช็กช่องทางขอผ่อนผันอัพเดทอีกรอบอ่านที่นี่

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5,702,819 ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 861,038 ราย

 

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านช่องทางไหนบ้าง

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  สามารถยื่นอุทธรณ์ถึง 1 มี.ค.-31 พ.ค. 66 กระทรวงการคลัง กำหนด 2 ช่องทางให้ยื่นอุทธรณ์ ดังนี้

ผ่านทางเว็บไซต์

ขั้นตอนอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

กระทรวงการคลัง ได้จัดทำคลิปผ่านทาง TIKTOK.COM โดยชี้แจงขั้นตอนอุทธรณ์บัตรคนจน รายละเอียดดังนี้

  • ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม "ผลการตรวจสอบ"
  • ผู้ลงทะเบียนกรอก วันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน และรหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกปุ่ม "ยืนยันตัวตน"
  • ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หากผู้ลงทะเบียนที่ต้องการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และคลิกปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์"
  • ระบบขึ้นข้อความ โปรดยืนยันการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียน คลิกปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์" อีกครั้ง
  • มื่อผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์" เรียบร้อยแล้ว ระบบขึ้นข้อความ "สำเร็จ" ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม "ตกลง"
  • ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดย คลิกปุ่ม "พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์" ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 

ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่11 มีนาคม 2566.

ที่มา: กระทรวงการคลัง , โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565