เปิดวาระครม. วันนี้ คลังดอดของบกลาง ก่อนหยุดยาวสงกรานต์ 2566

10 เม.ย. 2566 | 23:12 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ เตรียมพิจารณาวาระของหน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงการคลัง เสนอของบกลาง ก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมติดตามวาระอื่น ๆ ที่น่าสนใจฐานเศรษฐกิจรวบรวมไว้ที่นี่ครบ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 จับตา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมรับทราบรายงาน และมีข้อสั่งการสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2566 ทั้งการเดินทาง การท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวก และการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน 

ทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล อีกด้วย

สำหรับวาระการประชุมครม.วันนี้มีเรื่องที่น่าสนในของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอเข้ามา ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา 

กระทรวงการคลัง เสนอของบกลางเพื่อชดเชยอัตราการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระหุ้นเพิ่มทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลกปี 2561

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอการเสนอรายการมรดกร่วมเคบายา (KEBAYA) หรือเสื้อพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่สวมใส่โดยผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก 

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมสหราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

วาระเพื่อทราบ

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้ผังบังคับเมืองรวมชุมชนทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พ.ศ. ….

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉบับที่..) พ.ศ. .…

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .…

สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ….

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมาตรการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางให้สามารถอ้างอิงบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ของยานพาหนะดัดแปลง กรณีศึกษารถดัดแปลง