เช็คด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 1 เม.ย.66 มีเงินโอนเข้าแล้ว

01 เม.ย. 2566 | 09:38 น.

เช็คด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันที่ 1 เม.ย.66 มีเงินโอนเข้าสำหรับผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จ อย่าลืมหยิบบัตรประชาชนสมาร์การ์ด ตรวจสอบรายละเอียดและวงเงินที่ได้รับ ใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าเท่านั้น

เช็คด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 1 เม.ย. 66 กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า 12,565,862 ราย โดย กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง ได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนรอบใหม่ได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นครั้งแรก

ไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน มีดังนี้

วันที่ 1 เมษายน

  • ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือนที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัด เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น.
  • ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน ,ขสมก.,บขส,BTS, MRT บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และ รถไฟ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 00.30 น. เป็นต้นไป
  • ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อคนต่อเดือน (เม.ย.-มิ.ย.) ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
  •  ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 18 เม.ย.66

  •  ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • กดเป็นเงินสดได้ และ สะสมในเดือนถัดไปได้

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2566

วันที่ 22 เมษายน

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ  200 บาทต่อเดือน

สรุป: ในทุกๆเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า 12,565,862 ราย

ได้รับวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด วงเงินทั้งสิ้น 1,565 บาท 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนวันที่ 1 เม.ย.66 ใช้สิทกว่า 519.52 ล้านบาท

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าการเริ่มใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในวันแรก วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 (ผู้มีสิทธิฯ) จำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมูลค่าการใช้สิทธิในวันแรก ณ เวลา 12.00 น. มีจำนวนกว่า 519.52 ล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิ จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง