svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สลิงชอท แนะ หน้าที่ 5 ประการ ของหัวหน้าที่ควรทำ

26 มีนาคม 2566

สลิงชอท แนะหัวหน้าที่ต้องทำหน้าที่ 5 เรื่องหลัก “สร้างฝัน-สื่อสาร- รวมพลัง-พัฒนาศักยภาพทีม-สร้างวัฒนธรรมองค์กร”

“อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา” ผู้ก่อตั้ง และกรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป กล่าวว่า ปกติ “หัวหน้า” มักได้เงินเดือนมากกว่าลูกน้อง แต่ก็มีความรับผิดชอบที่สูงกว่าด้วย เป็นเงาตามตัว
 

หน้าที่ของคนที่เป็น “หัวหน้า” จึงต้องแตกต่างจากหน้าที่ของคนที่เป็น “ลูกน้อง” เป็นธรรมดา

 

หัวหน้า…มีหน้าที่อะไรบ้าง ?


1. Create Vision (สร้างฝัน)-ถ้าเป็นหัวหน้าใหญ่ระดับ CEO ก็มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร แต่ถ้าเป็นหัวหน้าระดับรองๆ ลงมา ก็ต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานและทิศทางของทีมให้ชัดเจน

2. Communication (สื่อสารให้คนเข้าใจ) - เมื่อมีความฝันแล้ว ก็ต้อง “ขาย” ฝันที่วาดไว้ให้กับลูกทีมหรือคนทำงาน ได้รับทราบและเข้าใจ

 

3. Collaboration (รวมใจรวมพลัง) - การทำงานเปรียบเสมือนการเดินทางไกล สุภาษิตโบราณว่าไว้ “อยากไปเร็ว ไปคนเดียว … อยากไปไกล ไปด้วยกัน” ดังนั้นหัวหน้าคือวาทยากร (Conductor) ของวงออเคสตร้า ที่ทำหน้าที่พาคนที่แตกต่างให้เล่นไปในทิศทางเดียวกัน


 4. Capability (พัฒนาศักยภาพของทีม) - หัวหน้าที่เก่งต้องสร้างหัวหน้ารุ่นถัดไป หัวหน้าที่ไม่เอาไหน คือหัวหน้าที่ลูกน้องอยู่ด้วยแล้ว ก็เป็นลูกน้องอยู่ร่ำไป ดังนั้นการเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของทีมงานแต่ละคน และพัฒนาให้ทุกๆ คนได้เติบโตเต็มศักยภาพของเขา เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้า

5. Culture (สร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อความยั่งยืน) - หัวหน้า มาแล้วก็ไป การนำทีมด้วยความรู้ความสามารถของตนเองเพียงอย่างเดียว ไม่ได้สร้างความเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะเมื่อหัวหน้าจากไป ทีมก็อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด แบบนี้ไม่ใช่ความสำเร็จที่น่ายกย่อง หัวหน้าที่ดี มีหน้าที่สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีให้เกิดขึ้น และเมื่อไม่มีหัวหน้าคนนี้แล้ว แนวทางการทำงานและความเป็นทีม ก็ยังคงอยู่ตลอดไป
 

ถ้าคุณเป็นหัวหน้า ลองสำรวจดูว่า ได้ทำหน้าที่เหล่านี้ได้ครบถ้วนแล้วหรือยัง หากคุณเป็นลูกน้อง ลองสำรวจดูว่า หัวหน้าของคุณมีคุณสมเหล่านี้สักกี่ข้อ

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,872 วันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2566