svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รีบยืนยันตัวตนด่วน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ภายใน 26 มี.ค.นี้

24 มีนาคม 2566

รีบด่วน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คลังเตือนยืนยันตัวตนด่วนภายใน 26 มี.ค.นี้ เพื่อสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.66 นี้

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2565 ที่ล่าสุดเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่พร้อมยืนยันตัวตนนั้น ล่าสุดนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ณ วันที่ 24 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 12,270,571 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 84.06 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย 

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ ณ วันที่ 24 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,165,454 ราย

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนและผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า "ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)" หรือผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก็จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่ 26 มี.ค.66 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.66

สำหรับวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค.66 จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนในวันเสาร์-อาทิตย์สำหรับสาขาทั่วไปจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

การยืนยันตัวตน "ผู้ผ่านเกณฑ์"

-ใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)

-ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

ทั้งนี้ กรณีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มี.ค.66 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งข้างต้นได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด