svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตรวจสอบเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 วันนี้ 6 ก.พ.66 มีเงินโอนเข้า

06 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 วันนี้ 6 ก.พ.66 ธนาคารออมสิน พร้อมโอนเงินเข้าจังหวัดไหนได้สิทธิ์ ตรวจสอบที่นี่

ตรวจสอบเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 วันนี้ 6 ก.พ.66 มีเงินโอนเข้า หลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมจะมีการโอนเงินครั้งที่ 7 ให้ธนาคารออมสิน จ่ายเงิน 27,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 173,425,000 บาท

ตรวจสอบเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 ปภ.แจ้งมีเงินโอนเข้าวันนี้เป็นครั้งที่ 7 จังหวัดที่ได้รับเงินโอนมีดังนี้ พื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ,ตาก, ปทุมธานี ,นครปฐม  โดย ปภ. มอบหมายให้ ธนาคารออมสิน จ่ายเงิน 27,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 173,425,000 บาท

 

ตรวจสอบเงินเยียวยาช่วยเหลืออุทกภัยครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. สังกัด  เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุกภัยอัตราตั้งแต่ 5,000-9,000 บาทเป็นกรณีพิเศษใน 66 จังหวัด กรอบวงเงินรวม 6,258.54 ล้านบาท

เช็คสถานะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565

นอกจากนี้  ปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 20 จังหวัด 155,416 ครัวเรือน จำนวนเงิน 898,360,000 บาท ได้แก่ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร หนองบัวลำภู กรุงเทพมหานคร ระนอง น่าน ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ เชียงราย และนครนายก

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511.

ที่มา: กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย