svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม2565 โอนอีกรอบ 6 ก.พ. จังหวัดไหนได้สิทธิ์ดูที่นี่

04 กุมภาพันธ์ 2566

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 ปภ. แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7 ให้ ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 27,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 173,425,000 บาท จังหวัดไหนได้สิทธิ์ดูที่นี่

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565  ความคืบหน้าโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม ภายหลังเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. สังกัดกระทรวงมหาดไทย  เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุกภัยอัตราตั้งแต่ 5,000-9,000 บาทเป็นกรณีพิเศษใน 66 จังหวัด กรอบวงเงินรวม 6,258.54 ล้านบาท

ล่าสุด ปภ. ได้รายงานความคืบหน้า เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565  ผู้ประสบอุทกภัยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย 65 โดย ธนาคารออมสิน ได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว 4 ครั้ง 129,068 ครัวเรือน เป็นเงิน 961,024,000 บาท (เมื่อวันที่ 20, 24, 31 ม.ค. 2566 และ 1 ก.พ. 2566) ไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 4,951 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 18.30 น.) และเตรียมโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

ครั้งที่ 5 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เชียงราย นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,744 ครัวเรือน เป็นเงิน 344,158,000 บาท โดยวันนี้ (2 ก.พ.66) โอนจ่ายเงินสำเร็จ 57,317 ครัวเรือน เป็นเงิน 330,675,000 บาท

ครั้งที่ 6 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด สุโขทัย ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ขอนแก่น อุบลราชธานี ลพบุรี ลำปาง จันทบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ ภูเก็ต ชัยนาท ชลบุรี พะเยา กาฬสินธุ์ และสตูล ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,554 ครัวเรือน เป็นเงิน 372,540,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 3 ก.พ 66

ครั้งที่ 7 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ตาก ปทุมธานี และนครปฐม ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 27,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 173,425,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 6 ก.พ 66

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2566

ทั้งนี้ ปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 20 จังหวัด 155,416 ครัวเรือน จำนวนเงิน 898,360,000 บาท ได้แก่ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร หนองบัวลำภู กรุงเทพมหานคร ระนอง น่าน ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ เชียงราย และนครนายก

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511.