กรมวิทย์ เปิดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจเชื้อวัณโรค-กัญชา 

25 ม.ค. 2566 | 22:30 น.

กรมวิทย์ เผย ข่าวดีพร้อมเปิดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจเชื้อวัณโรค-กัญชา ให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายต่อ คลิกอ่านที่นี่  

จากกรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้สนใจนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายจำนวนมากนั้น

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่า ได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรค โดยผลิตชุดทดสอบ DMSc-TB FastAmp (TB-LAMP) ซึ่งเป็นชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค และชุดทดสอบเทสกัญ (Test Kann) ซึ่งเป็นชุดตรวจสารหาปริมาณสาร THC ในผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชา

วันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดทดสอบดังกล่าว ให้ผู้สนใจนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายต่อเพื่อให้ประชาชน หรือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการดังกล่าว

ยื่นข้อเสนอขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดฯ ได้ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2951 0000 ต่อ 98013 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

รายละเอียดเกี่ยวกับชุดตรวจเชื้อวัณโรค-กัญชา

1.ชุดทดสอบ DMSc-TB FastAmp (TB-LAMP)

เป็นชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค มีความไว ความจำเพาะสูง ใช้เวลาตรวจภายใน 2 ชั่วโมง ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ประสิทธิภาพสูงกว่าการย้อมเชื้อและตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผลตรวจเทียบได้กับการเพาะเชื้อ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะทราบผล 

2.ชุดทดสอบเทสกัญ (Test Kann)

เป็นชุดตรวจสารเตตราไฮโดรแคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชา ลักษณะการตรวจเป็นชุดทดสอบเบื้องต้น ใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิ (Immunochromatography) หรือ IC อาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนแบบแข่งขัน (Competitive immunoassay)

วิธีใช้สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ในภาคสนามได้ มีความไว ในการตรวจวัดสาร THC ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(mg/ml) (0.2%) 

การแปลผล

ผลบวก : จะปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียง 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่า ในตัวอย่างที่ทดสอบมี THC เกิน 0.2%

ผลลบ :  จะปรากฎแถบสีม่วงแดง 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่า ในตัวอย่างที่ทดสอบมี THC ไม่เกิน 0.2%