ทล.เปิดเอกชน ร่วมทุน ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา - บางละมุง มอเตอร์เวย์สาย 7

21 ม.ค. 2566 | 04:18 น.

กรมทางหลวง (ทล.) เปิด รับฟังความคิดเห็น เอกชน ร่วมทุน โครงการ พัฒนา ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา - บางละมุง มอเตอร์เวย์สาย 7 อำนวยความสะดวกประชาชน

 

การเปิดประมูลโครงการภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ในปีนี้ ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน ทั้งภาคแรงงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ช่วย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตไปข้างหน้า  

เช่นเดียวกับ กรมทางหลวง มีแผน ร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารที่พักริมทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี - พัทยา และช่วงพัทยา - มาบตาพุด 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา (Sriracha Service Center) และสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง (Bang Lamung Service Area)

 

ภาพจำลอง ศูนย์บริการ จุดแวะพักบนมอเตอร์เวย์สาย7

 

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่พักริมทาง สำหรับให้ผู้ใช้ทางได้พักผ่อนจากการเดินทางระยะไกล ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางอย่างเต็มประสิทธิภาพ หลังจาก เปิดประมูลไปหลายเส้นทางเพื่อเป็นจุดแวะพัก บริการประชาชนผู้ใช้ทาง

ภาพจำลอง โครงการร่วมลงทุนเอกชน

พร้อมทั้งได้เตรียมจัดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

รวมถึงร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน และรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมทางหลวงจะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566 และเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่าน Website ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 และ

2. ผ่านการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 14.30 น. 
ณ ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อนำข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (Request For Proposal : RFP) ในกระบวนการต่อไป

ภาพจำลอง การก่อสร้าง จุดบริการแวะพัก