svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส่งมอบ 3 สัญญา ติดตั้ง O&M มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ต.ค.นี้

30 ตุลาคม 2565

ทล.กางแผนงานโยธาสร้าง “มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี” วงเงิน 6.1 หมื่นล้านบาท เร่งส่งมอบพื้นที่เพิ่ม 3 สัญญา ภายในต.ค.นี้ ดึงเอกชนติดตั้งระบบ O&M คาดก่อสร้างเสร็จปลายปี 67 เล็งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนม.ค. 68

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 61,034 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา 38,578 ล้านบาท  ค่าก่อสร้างงานระบบ 5,004 ล้านบาท และค่าเวนคืน 17,452 ล้านบาท ปัจจุบันกรมฯอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานโยธาทั้งหมด 25 สัญญา มีความคืบหน้า 84% ขณะนี้งานโยธาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 16 สัญญา และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 9 สัญญา

 

 

 

ทั้งนี้ 9 สัญญา ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น กรมฯได้ส่งมอบพื้นที่งานโยธาให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) จำนวน 6 สัญญา พร้อมทั้งพื้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง 8 แห่ง แล้วเสร็จ หลังจากนี้กรมฯ จะต้องส่งมอบพื้นที่งานโยธาเพิ่มอีก 3 สัญญา ได้แก่ สัญญา 6, 14 และ 17 ภายในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อให้เอกชนดำเนินการออกแบบติดตั้งระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) แล้วเสร็จ ส่งผลให้ในปัจจุบันงานระบบ O&M มีความคืบหน้า 8.78% 

 

 

 

รายงานข่าวจากทล.กล่าวต่อว่า กรมฯจะต้องเร่งรัดก่อสร้างงานโยธาให้แล้วเสร็จทั้ง 3 ตอน ประกอบด้วย สัญญา 4, สัญญา 12 และ สัญญา 16 เพื่อให้เอกชนสามารถเข้าพื้นที่งานโยธาภายในต้นปี 2567 คาดว่าจะก่อ สร้างแล้วเสร็จภายในปลายปี 2567 โดยกรมฯมีแผนเปิดทดลองให้บริการช่วงด่านท่าม่วง-ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 30 กิโลเมตร (กม.) ภายในเดือนเมษายน 2567  หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดเส้นทางภายในเดือนมกราคม 2568
 

ส่วนรูปแบบการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ ขนาด 4-6 ช่องจราจร เขตทางทั่วไปกว้างประมาณ 70 เมตร (บริเวณที่มีการออกแบบทางบริการจะเพิ่มความกว้างเขตทางออกไปด้านละ 20 เมตร) ผิวทางเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 บางใหญ่-นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321) (กม.2+750 - กม.47+500) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 6 ช่องจราจร ส่วนช่วงที่ 2 นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321)-กาญจนบุรี (กม.47+500 - กม.96+410) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 4 ช่องจราจร

 

 

 

ขณะเดียวกันตลอดเส้นทางได้ออกแบบให้มีทางลอดและทางข้ามเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ และจากความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ได้ออกแบบให้มีทางยกระดับไว้บริเวณช่วงต้นของโครงการคือ กม.0+400 - กม.2+750 เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพเป็นชุมชนหนาแน่นโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีอยู่จำนวนมาก จึงได้ออกแบบเป็นสะพานยกระดับยาวต่อเนื่องไปจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางบางใหญ่ 

 

ส่งมอบ 3 สัญญา ติดตั้ง O&M มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ต.ค.นี้

 

ขณะที่การจัดเก็บค่าผ่านทาง เบื้องต้นกรมฯได้กำหนดให้จัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยกรมทางหลวงจะกำหนดให้มีวิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งแบบเงินสด (MTC) แบบอัตโนมัติ (ETC ) และแบบไร้ไม้กั้น (M-Flow) โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เหมาะสม ดังนี้ รถยนต์ 4 ล้อ มีค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.50 บาทต่อ กม. สูงสุด 150 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.40 บาทต่อกม. สูงสุด 240 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาทต่อกม. สูงสุด 350 บาท
 

สำหรับแนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร (กม.) โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. ด่านบางใหญ่ 2. ด่านนครชัยศรี 3. ด่านศรีษะทอง 4. ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก 5. ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก 6. ด่านท่าม่วง 7. ด่านท่ามะกา และ 8. ด่านกาญจนบุรี 

 

 

 


นอกจากนี้ตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญๆ มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้ 1. ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อกับทางพิเศษหมายเลข 9 และถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงหมายเลข 302) 2. ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3323) 3. ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91) 4. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 3036) 5. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 321) 6. ทางแยกต่างระดับท่ามะกา (ทางหลวงหมายเลข 3394) 7. ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ทางหลวงหมายเลข 3081) 8. ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทาง หลวงหมายเลข 324)