svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จ๊าก"น้ำตาลทราย" ขึ้นราคา 1.75 บาท หน้าโรงงานพุ่งแตะ 19-20 บ./กก.

20 มกราคม 2566

จ๊าก"น้ำตาลทราย" ขึ้นราคา 1.75 บาท หน้าโรงงานพุ่งแตะ 19-20 บาทต่อกิโลกรัม หลังโรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อยและฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุป

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อยและฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปในการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก 1.75 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาหน้าโรงงานจากเดิมอยู่ที่ 17.25 บาทต่อกก. เป็น 19 บาทต่อกก. 

และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก 18.25 บาทต่อกก.เป็น 20 บาทต่อกก. เพื่อใช้กำหนดเป็นราคาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2565/66 โดยมีผลวันนี้ (20 ม.ค.)

สำหรับการปรับราคาหน้าโรงงานดังกล่าวล่าสุด นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)ได้ลงนามประกาศแล้วโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (1) ของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)เรื่องการจัดทำงบประมาณรายได้ การกำหนดและการชำระค่าอ้อยและค่าผลผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่และโรงงานพ.ศ.2562 

สอน.จึงประกาศ "ราคาน้ำตาล" ภายในราชอาณาจักร ประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2565/66 ทั้งนี้ฝ่ายโรงงานจะประกาศโดยแจ้งต่อผู้ซื้อ 

ส่วนราคาขายปลีกจะปรับเปลี่ยนตาม แต่จะมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องขึ้นอยู่ว่าโรงงานแต่ละแห่งจะตัดราคาหรือดัมพ์ราคาขายกันหรือไม่ เพราะหากดูราคาขายปลีกปัจจุบันอยู่ที่ 24-25 บาทต่อกก.ถือว่าค่อนข้างสูงท่ามกลางแรงซื้อที่ไม่ได้เติบโตมากนัก

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานที่ปรับขึ้นเป็นไปตามข้อเรียกร้องของฝ่ายชาวไร่อ้อยที่พบว่าต้นทุนการเพาะปลูกและผลิตสูงขึ้นมากจากค่าปุ๋ย ค่าแรง น้ำมันฯลฯ ท่ามกลางราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่ทรงตัวเฉลี่ย 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นไม่สูงมากนัก ประกอบกับที่ผ่านมาราคาขายปลีกที่แท้จริงได้ปรับตัวสูง ทำให้ชาวไร่เสียเปรียบ จึงนำราคาจริงมาเฉลี่ยเพื่อปรับราคาหน้าโรงงานให้สะท้อนข้อเท็จจริงตามระบบครอสพลัส

อย่างไรก็ดี การเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต2565/66 ปัจจุบัน 57 โรงงานที่ทยอยเปิดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ล่าสุดอ้อยเข้าหีบรวม 35 ล้านตัน คิดเป็น 34% ของอ้อยเข้าหีบ คาดการณ์ปริมาณอ้อยรวม ปี 65/66 ปิดหีบอ้อยที่ 100 -105 ล้านตัน สำหรับการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/66 ชาวไร่อ้อยคาดหวังว่าราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,100 บาทต่อตันที่ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. เพื่อให้คุ้มทุนการผลิตทั้งระบบ