กลุ่มเปราะบางเฮ! กบง.ลดค่าไฟ 67.04 - 92.04 สต. งวด ม.ค.-เม.ย.66

19 ม.ค. 2566 | 09:48 น.

กลุ่มเปราะบางเฮ! กบง.ลดค่าไฟ 67.04 - 92.04 สต. งวด ม.ค.-เม.ย.66 คาดมีผู้ได้รับประโยชน์ 19.66 ล้านราย ใช้วงเงินช่วยเหลือ 7,500 ล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2566 ซึ่งมีค่าเอฟที (Ft) เรียกเก็บที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประกอบด้วย  

  • จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้  1-150 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย 
  • จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ 151-300 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมประเมินว่ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 19.66 ล้านราย และคาดว่าจะใช้วงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน และงบที่ได้รับการจัดสรรโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบและขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
 

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีการประกาศค่าไฟประจำปี 2566 งวด ม.ค.-เม.ย. ล่าสุด โดยระบุว่า 

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตรึงไว้ที่ราคาเดิมเท่างวดเก่า 4.72 บาทต่อหน่วย

กลุ่มเปราะบางเฮ กบง.ลดค่าไฟ 67.04 - 92.04 สต.

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น  ได้แก่ กิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงแรม กิจการไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว(ระหว่าง ก่อสร้าง) คือ อุตสาหกรรม การค้า การเกษตร การบริการ ทั้งหมดจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 5.33 บาทต่อหน่วย  

โดยกลุ่มดังกล่าวนี้ ปรับลดลงจากเดิมที่ประกาศครั้งแรกต้องจ่าย 5.69 บาทต่อหน่วย แต่เมื่อมีการพิจารณาผลการคำนวณค่าเอฟทีเพิ่มเติมอีกครั้งหลังจากที่การไฟฟ้าฝาายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ทบทวนประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ. จึงได้ปรับลดเป็นราคาดังกล่าว