‘วราวุธ’ นำทีม เยือนซาอุดีอาระเบีย รุกสร้างอุตสาหกรรมโลหะสีเขียว

11 ม.ค. 2566 | 02:42 น.

‘วราวุธ’ นำทีม ทส.เยือนซาอุดีอาระเบีย เข้าร่วมงาน FMF 2023 เดินหน้าพัฒนาแร่ธาตุที่สำคัญ ลุยสร้างอุตสาหกรรมโลหะสีเขียว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และนายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Future Minerals Forum 2023 ) ในประเด็นเรื่องการพัฒนาด้านแร่ การทำเหมืองแร่ และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ณ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ King Abdul Aziz International Conference Center (KAICC) ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

 

สำหรับความสำคัญของการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดการหารือในครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือน ม.ค. 2565 โดยมีการหารือเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาแร่ธาตุที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกา เอเชียตะวันตกและเอเชียกลาง และการสร้างบทบาทการเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์แร่ใหม่ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายหรือการใช้พลังงานทางเลือก อาทิ อุตสาหกรรมสีเขียว และแร่พลังงาน ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการตอบสนองต่อสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานการใช้ประโยชน์แร่ โดยได้คำนึงถึงปัจจัยในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ผ่าน 2 หัวข้อหลัก 1) บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่สำคัญ และ 2) ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในการเร่งสร้างอุตสาหกรรมโลหะสีเขียว

นอกจากนี้การเข้าร่วมประชุม FMF 2023 คือ จะช่วยยกระดับความร่วมมือในด้านการพัฒนา ส่งเสริมด้านการสำรวจ และบริหารจัดการแร่อย่างยั่งยืน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย และจะทำให้เกิดการสร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนงานความร่วมมือ ในสาขาความร่วมมือด้านเหมืองแร่ และทรัพยากรธรณี รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการสำรวจธรณีวิทยา การสำรวจแหล่งแร่ ผ่านการเสริมสร้างการลงทุน และความร่วมมือด้านความรู้และเทคโนโลยี

‘วราวุธ’ นำทีม เยือนซาอุดีอาระเบีย รุกสร้างอุตสาหกรรมโลหะสีเขียว

ทั้งนี้งาน FMF 2023 ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคม 2565 ณ กรุงริยาด โดยในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของภาครัฐ นักลงทุน และนักอุตสาหกรรมทั่วโลก มาเข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมการลงทุนเหมืองแร่ และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุปทานเหมืองแร่ และโลหะในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่จะช่วยให้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นอีกด้วย

‘วราวุธ’ นำทีม เยือนซาอุดีอาระเบีย รุกสร้างอุตสาหกรรมโลหะสีเขียว