“ทล.” ปรับแบบหาแหล่งเงินกู้ สร้าง “มอเตอร์เวย์เชื่อมอู่ตะเภา” รับ BCG Model

15 ธันวาคม 2565

“ทล.” เล็งปรับแบบหาแหล่งเงินกู้สร้าง “มอเตอร์เวย์เชื่อมอู่ตะเภา” 4.5 พันล้านบาท สอดรับ BCG Economy Model เตรียมเปิดประมูลปี 66 เร่งเซ็นสัญญา-ตอกเสาเข็ม ภายในเดือนต.ค.66 เปิดให้บริการในปี 69

นายดนัย เรืองสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา วงเงินรวม 4,508 ล้านบาท ระยะทางรวม 1.92 กิโลเมตร(กม.) แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน และเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดรวม 4,400 ล้านบาท ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2565  และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 108 ล้านบาท พื้นที่รวม 88 ไร่ ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณระยะเวลาก่อสร้างระหว่างปี 2565-2567  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้และดำเนินการปรับรายละเอียดโครงการให้ตรงกับนโยบายความต้องการ(requirements) ของแหล่งเงินกู้ เช่น การลดโลกร้อนเพื่อให้สอดคล้องกับ BCG Economy Model โดยการเวนคืนที่ดินต้องไม่กระทบต่อผู้ที่เคยอยู่อาศัยเดิม รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อลดโลกร้อน เช่น การใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกได้ 

 

ทั้งนี้โครงการฯจะเริ่มดำเนินการออกประกาศประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) ภายในปี 2566 และลงนามสัญญาเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ภายในเดือนต.ค.2566 และจะเปิดให้บริการในปี 2569 ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนงานสร้างสนามบินอู่ตะเภา 
 

ที่ผ่านมาหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2565 ได้มีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยกรมฯได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินเกือบครบ 100 % เหลือเพียงรอที่ดินบางแปลงที่อยู่ระหว่างทยอยเวนคืน ส่วนใหญ่เป็นการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ ซึ่งไม่ได้กระทบต่อโครงการฯ 

 

นอกจากนี้โครงการฯจะมีปริมาณจราจรประมาณ 22,000 คันต่อวัน และเพิ่มเป็น 41,300 คันต่อวันในปี 2597 ส่วนแนวเส้นทางโครงการฯมีจุดเริ่มต้นโครงการจากมอเตอร์เวย์สาย 7 บริเวณด่านจัดเก็บค่าผ่านทางอู่ตะเภา ผ่านพื้นที่ของกองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่แนวเขตทางเข้า-ออกสนามบินอู่ตะเภาแห่งใหม่ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) กม.189+500 รวมระยะทางประมาณ 2 กม.และได้มีการออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างมอเตอร์เวย์สาย 7 กับสนามบินอู่ตะเภา รวมถึงทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ในบางทิศทาง
 

สำหรับรูปแบบทางแยกต่างระดับจะก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับแบบ Semi-Directional with Loop Ramp โดย Semi-Directional Ramp จะรองรับการเดินทางจาก อ.สัตหีบ เข้าสู่สนามบินอู่ตะเภา ส่วน Loop Ramp จะรองรับการเดินทางในทิศทางออกจากสนามบินอู่ตะเภาไป จ.ระยอง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงทางแยกจุดตัดถนนสุขุมวิท (ทล.3) กับ ทางเลี่ยงเมืองสัตหีบ (ทล.332)  ในรูปแบบ Roundabout Interchange เพื่อลดปัญหาทางด้านการจราจร จากการติดสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกอีกด้วย