svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลุยสร้างมอเตอร์เวย์ “บางขุนเทียน – บางบัวทอง” มูลค่า 5.6 หมื่นล้าน

29 พฤศจิกายน 2565

บอร์ด PPP เห็นชอบโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ทางยกระดับ “บางขุนเทียน – บางบัวทอง” มูลค่า 56,035 ล้านบาท ของกรมทางหลวง คาดสร้างเสร็จเปิดใช้บริการ ปี 2571

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบหลักการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน - บางบัวทอง ของกรมทางหลวง มูลค่ารวมประมาณ 56,035 ล้านบาท 

 

โดยเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 35.85 กิโลเมตร เพื่อเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษรอบนอกกรุงเทพมหานครให้ครบสมบูรณ์ (Missing Link) และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางรวมถึงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมทางหลวง ไปดำเนินการสร้างความชัดเจนในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา

สำหรับ โครงการมอเตอร์เวย์ ช่วงบางขุนเทียน – บางบัวทอง (M9) มีรายละเอียดดังนี้

 

1. แนวเส้นทาง

 

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ช่วงบางขุนเทียน - บางบัวทอง หรือ M9 มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ด้านทิศใต้, ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว และทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือ 

 

ผ่านทางรถไฟสายแม่กลอง มีทางขึ้น – ลง พระราม 2 ทางขึ้นเชื่อมกับถนนเอกชัย ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ถนนบรมราชชนนี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และถนนนครอินทร์ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี 

 

จากนั้นแนวเส้นทางทางขนานไปกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงผ่านสถานีตลาดบางใหญ่ สถานีคลองไผ่ บางบัวทอง และสิ้นสุดโครงการบริเวณห่างจากทางแยกต่างระดับบางบัวทองประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร

 

มอเตอร์เวย์ ช่วงบางขุนเทียน – บางบัวทอง

โดยตลอดสายทางมีจุดขึ้น-ลง/จุดเชื่อมต่อ จำนวน 14 แห่ง ดังนี้

 1. จุดเชื่อมต่อทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน
 2. จุดขึ้น-ลงพระราม 2
 3. จุดขึ้นเอกชัย
 4. จุดขึ้นกัลปพฤกษ์
 5. จุดขึ้น-ลงเพชรเกษม
 6. จุดขึ้น-ลงพรานนก-พุทธมณฑล
 7. จุดขึ้น-ลงบรมราชชนนี
 8. จุดเชื่อมต่อทางแยกต่างระดับบรมราชชนนี
 9. จุดเชื่อมต่อทางแยกต่างระดับศรีรัช
 10. จุดขึ้น-ลงนครอินทร์
 11. จุดขึ้น-ลงบางใหญ่
 12. จุดเชื่อมต่อทางแยกต่างระดับบางใหญ่
 13. จุดขึ้น-ลงบางบัวทอง
 14. จุดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน

 

2. รูปแบบการก่อสร้าง

 

เป็นทางยกระดับอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 38 กิโลเมตร มีขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) กว้างช่องจราจรละ 3 เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1 เมตร

 

3. การจัดเก็บค่าผ่านทาง

 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวงได้กำหนดให้จัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยกรมทางหลวงจะกำหนดให้มีวิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งแบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC) และแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC ) ซึ่งสามารถพัฒนาสู่ระบบให้เป็นแบบ (Multi-lane-free flow) หรือ M-Flow

 

4.ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 

กรมทางหลวง คาดว่า จะดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในปี 2566 และเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2567-2570 และเปิดให้บริการปี 2571