svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมราง” เปิดสถิติประชาชนเดินทางระบบราง แตะ 9.2 แสนคน รับเอเปค

17 พฤศจิกายน 2565

“กรมราง” เผยประชาชนเดินทางวันแรก รับวันหยุด-ประชุมเอเปค2022 แตะ 9.2 แสนคน-เที่ยว ยันไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง เร่งประสานผู้ให้บริการระบบรางอำนวยความสะดวกต่อเนื่อง

นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022)  ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 921,787 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ  198,432 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 17.71 (ประมาณการ 1,120,319 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน  58,444 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน  863,443 คน-เที่ยว

 

สำหรับระบบรางที่ให้บริการประชาชน มีรายละเอียด ดังนี้

 

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 223 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 58,444 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 15,567 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 21.03 (ประมาณการ 74,011 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์  20,258 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 38,186 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 31,297 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า  27,147 คน-เที่ยว  พบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 15,230 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,339 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,891 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 14,843 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,993 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,850 คน-เที่ยว)  

 

สายเหนือ 14,416 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,092 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,324 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 9,377 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,703 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,674 คน-เที่ยว) และสายแม่กลอง 4,578 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,170 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,408 คน-เที่ยว) 
 

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,394 เที่ยว (รวมเสริม 22 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 863,443 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 182,865 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 17.48 (ประมาณการ 1,046,308 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 219 เที่ยว (รวมรถเสริม 4 เที่ยว) จำนวน 52,383 คน-เที่ยว  รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน  19,142 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยว จำนวน 33,434 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 470 เที่ยว (รวมรถเสริม 10 เที่ยว)  จำนวน 154,312 คน-เที่ยว  และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,159 เที่ยว (รวมรถเสริมสายสุขมวิท 8 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 604,172  คน- เที่ยว (สายสีเขียว 599,976 คน-เที่ยว และสายสีทอง 4,196 คน-เที่ยว)  

“กรมราง” เปิดสถิติประชาชนเดินทางระบบราง แตะ 9.2 แสนคน รับเอเปค

ด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 16 -20 พ.ย. 65 รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงให้บริการตามปกติ โดยไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 พ.ย.65 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 19 พ.ย.65 
 

ทั้งนี้ได้จัดให้มีรถโดยสารบริการรับส่งบนถนนรัชดาภิเษก และแยกอโศกมนตรี แบบไม่คิดค่าบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน โดยมีจุดหยุดรับส่ง 4 จุดได้แก่ หน้าโรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ กรุงเทพฯ, ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามอาคารเอฟวายไป เซ็นเตอร์, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และหน้าอาคาร Exchange Tower ฝั่งถนนรัชดาภิเษก รวมทั้งปิดให้บริการลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

“กรมราง” เปิดสถิติประชาชนเดินทางระบบราง แตะ 9.2 แสนคน รับเอเปค

อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการลานสามารถจอดรถได้ที่สถานีใกล้เคียง ได้แก่ ลานจอดรถไฟฟ้าเพชรบุรี และลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าสามย่านได้ตามปกติ  นอกจากนี้  Airport Rail Link แจ้งปิดบริการที่จอดรถสถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 14 พ.ย.65 จนถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 19 พ.ย. 65 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้กำชับผู้ให้บริการระบบรางเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งพิจารณาจัดรถเสริมในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนี้