svasdssvasds

เปิดโมเดล ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ตำนาน ‘ผ้าทอนาหมื่นศรี’ 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2565 เวลา 13:29 น.

“เซ็นทรัล ทำ” รุดหน้า การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน โชว์โมเดลท่องเที่ยวชุมชน “ผ้าทอนาหมื่นศรี” จังหวัดตรัง หลังทำงานต่อเนื่องกว่า 8 ปี ต่อยอดจากโครงการศูนย์การเรียนรู้ สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระจายรายได้สู่ชุมชน 155 ครัวเรือน

"พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ซึ่งปัจจุบันต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ถือเป็นโมเดลตัวอย่างของการช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้วยการลงมือทำ

"พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และ "อารอบ เรืองสังข์" ประธานวิสาหกิจชุมชนนาหมื่นศรี

จนมาสู่การ “ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” ด้วยการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยนำองค์ความรู้ และความชำนาญของกลุ่มเซ็นทรัล ไปช่วยส่งเสริมและพัฒนา ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาและพุดคุยถึงความต้องการของคนในชุมชน แล้วนำมาคิดพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ชุมชนมี ทำให้เกิดงานและอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น

ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดี ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ลงพื้นที่ไปเมื่อกว่า 8 ปีก่อน ซึ่งชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมานับร้อยปี และยังมีหัตถกรรมผ้าทอมือโบราณที่สวยงาม กลุ่มเซ็นทรัลเริ่มต้นด้วยการ พัฒนาและเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี

เปิดโมเดล ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ตำนาน ‘ผ้าทอนาหมื่นศรี’ 

พร้อมๆ กับปรับปรุงโรงทอผ้าเดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อใช้เป็นสถานที่รวบรวมลายผ้าและผ้าทอโบราณไม่ให้สูญหาย และยังเปิดร้านค้าวิสาหกิจชุมชนนาหมื่นศรี อีกด้วย

เปิดโมเดล ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ตำนาน ‘ผ้าทอนาหมื่นศรี’ 

นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาด จนทำให้สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนนาหมื่นศรี สามารถสร้างรายได้จากการทอผ้าเพิ่มขึ้นจนเลี้ยงครอบครัวได้ จากเดิมที่มีรายได้จากการกรีดยางเดือนละ 5,000-6,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 8,000-10,000 บาท

เปิดโมเดล ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ตำนาน ‘ผ้าทอนาหมื่นศรี’ 

และล่าสุด ยังได้พัฒนาชุมชนนาหมื่นศรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีจุดท่องเที่ยวที่่น่าสนใจ 7-8 จุด พร้อมทั้งจัดทำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชุมชน อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ให้กับเด็กๆ ที่จะมาคอยบอกเล่าถึงตำนานผ้าทอนับร้อยปี โดยคาดว่าปี 2566 จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 15-16 ล้านบาท
  เปิดโมเดล ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ตำนาน ‘ผ้าทอนาหมื่นศรี’ 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมชุมชน “พิชัย” บอกว่า แต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกัน กลุ่มเซ็นทรัลจะเข้าไปศึกษาก่อน หลังจากนั้นจะช่วยพัฒนาไปตามสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมการศึกษา ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และหากพื้นที่นั้นๆ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กลุ่มเซ็นทรัลก็พร้อมพัฒนาต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เช่นเดียวกับ ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ที่ปัจจุบันข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2565 สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชุม 155 ครัวเรือนแล้วกว่า 56 ล้านบาท 

เปิดโมเดล ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ตำนาน ‘ผ้าทอนาหมื่นศรี’ 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,834 วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด