svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ต่อยอด “เซ็นทรัล ทำ-ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ”

12 เมษายน 2564

“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า เซ็นทรัล ทำ ได้ทำงานโดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ประชาชน ภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวทางที่เชื่อมั่นว่า พร้อมกับความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องเริ่มจากความร่วมมือและการลงมือทำจริงจนเป็นที่มาของแผนการดำเนินงาน “เซ็นทรัล ทำ-ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” ซึ่งตลอดการดำเนินงานต่อเนื่องกว่า 3 ปี ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โครงการของ “เซ็นทรัล ทำ” มีมากมาย อาทิ “โครงการคนพิการ” ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ส่งเสริมสร้างโอกาสการจ้างงาน และส่งเสริมอาชีพ ให้กับคนพิการได้เป็นพนักงาน Contact Call Center ที่ศูนย์พระมหาไถ่ รวมทั้งโอกาสการร่วมงานกับกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมลํ้าให้คนพิการ โดยขณะนี้มีผู้พิการที่กลุ่มเซ็นทรัลช่วยเหลือแล้ว 788 คน เป็นพนักงานถาวร 448 คน อีก 100 คน ได้เข้ามาค้าขายในสถานที่ของเครือเซ็นทรัล อีก 230 คน ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

 

ต่อยอด “เซ็นทรัล ทำ-ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ”

“โครงการภูชี้เดือน” ส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟในป่า โดยใช้ร่มเงาของพืชใหญ่หลากหลายชนิดจากการปลูกป่า ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ถือเป็นการฟื้นฟูป่าและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ขณะนี้สามารถฟื้นคืนผืนป่าได้แล้วกว่า 500 ไร่

“โครงการจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต” เป็นการสนับสนุน การปลูกพืชผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี และยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นนำพืชผักปลอดภัยและสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล เช่น ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ในโครงการตลาดจริงใจ ซึ่งเริ่มที่แรกที่ เซ็นทรัล อุดรธานี ขณะนี้มีแล้ว 23 สาขา และมีแผนจะเพิ่มเป็น 34 สาขาในปี 2564 ซึ่งในปี 2563 โครงการนี้สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 193 ล้านบาท การเปิดตลาดจริงใจจะพยายามทำให้มีทุกภูมิภาค และจะเปิดแฟล็กชิพที่เซ็นทรัล บางนา รวมถึงเซ็นทรัลเวิลด์ ประมาณปลายปีนี้

ต่อยอด “เซ็นทรัล ทำ-ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ”

นอกจากนี้ ยังมี “โครงการสมุยโมเดล” เป็นการส่งเสริมเมืองต้นแบบด้านการจัดการขยะตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)เพื่อให้เกิด “Samui Zero Waste” ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นการจัดการขยะจากต้นทาง มีการนำเศษอาหารที่คัดแยกจากพนักงานมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อต่อยอดเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่และแก๊สชีวภาพ ที่สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและใช้เพื่อการเรียนรู้ด้านการทำอาหารและการโรงแรมของนักศึกษา

 

ต่อยอด “เซ็นทรัล ทำ-ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ”

ต่อยอด “เซ็นทรัล ทำ-ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ”

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ คือ “โครงการนาหมื่นศรี” ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง พัฒนาภูมิปัญหาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการสร้างพิพิธพัฒน์ผ้าทอนาหมื่นศรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมผ้าทอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 200 ปี และได้มีการต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

“พิชัย” เน้นยํ้าว่า แต่ละพื้นที่ของไทยมีของดีอยู่แล้ว เซ็นทรัลทำหน้าที่เข้าไปส่งเสริม ให้ความรู้ ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และต่อยอดด้วยความรู้ที่กลุ่มเซ็นทรัลมี โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม และการตลาด ทำให้ทุกคนต่อยอด สืบสาน และพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้และปีหน้าจะได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่กลุ่มเซ็นทรัลร่วมส่งเสริมเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 หน้า 23 ฉบับที่ 3,668 วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2564