svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านเว็บ ดูขั้นตอนด่วน

06 ตุลาคม 2565

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านเว็บ ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดให้เช็คสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดูขั้นตอนด่วนที่นี่

วันนี้ 7 ตุลาคม 2565  กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อีกรอบ สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 กันยายน -29  กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะบัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านเว็บ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากรายละเอียดดังนี้

 

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรคนจนผ่านเว็บ

หรือ ขั้นตอนที่ 2 วิธีตรวจสอบสถานะบัตรคนจน ไปที่หน่วยลงทะเบียน

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 •  ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 •  และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

 

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 12.00 น.

 •  มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,501,091 ราย
 • โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,851,125 ราย
 • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,649,966 ราย
 • ซึ่งจำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล)
 • หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร)
 • ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ
 • ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

 

ที่มา: โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565