เช็คสิทธิค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หลัง ครม.ขยายเวลาอีก 7 เดือน

29 ก.ย. 2565 | 21:55 น.

เช็คสิทธิค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หลัง ครม. อนุมัติขยายเวลาออกไปอีก 7 เดือน เงื่อนไขที่ได้รับสิทธิมีอะไรบ้าง ดูรายละเอียดที่นี่

วันที่ 30 กันยายน 2565  จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเยียวยาลดค่าไฟฟ้า ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตร โดยสิ้นเดือนกันยายนจะหมดอายุช่วยบรรเทาเยียวยาลดค่าไฟฟ้า

 

แต่ล่าสุด คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติขยายเวลาลดค่าไฟฟ้าออกไปอีก 7 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ตามที่ กระทรวงการคลัง ร้องขอมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 

เช็คสิทธิค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน รายละเอียดดังนี้

 • ระยะเวลาดำเนินมาตรการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 (ระยะเวลา 7 เดือน)
 • ในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก่อนเดือนเมษายน 2566 ให้มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่จะเริ่มให้สิทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ค่าไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการของรัฐบาล
 • โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง
 • มีเงื่อนไขว่า หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

เช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตรฯ จะเป็นกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
 •  สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่
 • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 •  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 •  กิจการไฟฟ้า
 •  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
 • พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.