ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ เช็คผลลงทะเบียนวันไหน

29 ก.ย. 2565 | 00:08 น.

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ เช็คผลลงทะเบียนอีกรอบวันไหนดูตารางประกาศผลลงทะเบียนทั้งหมดได้ที่นี่

วันที่ 29  กันยายน 2565 ตรวจสอบลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ภายหลังจาก กระทรวงการคลัง เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วโดยเริ่มวันแรกตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 19 ตุลาคม 2565

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น.

 • มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 18,452,401 ราย
 •  โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,729,353 ราย
 • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8,723,048 ราย

 

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ รายละมีเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  คลิกไปที https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th 

 • ถัดจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 • คลิก เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • คลิก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด
 • คลิก ตรวจสอบข้อมูล

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน ดังนี้

 

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 •  ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 •  และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

 

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้

 

 

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้

 • ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ประกาศผล 16 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผล 23 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565.

ที่มา:โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565