svasdssvasds

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2565 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ก.ย. 2565 เวลา 22:02 น. 1.1k

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2565 หลัง ครม.ขยายเวลาช่วยเหลือออกไปอีก 7 เดือนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เช็คขั้นตอนลงทะเบียนและเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

วันที่ 29 กันยายน 2565 จากกรณี ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2565 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน โดยมาตรการเยียวยาสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนั้น ล่าสุด คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติขยายเวลาช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนออกไปอีก 7 เดือน ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้นำเสนอ

 

โดย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาตรการบรรเทาลดภาระค่าไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่

 • ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมผู้มีบัตรฯ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการฯ) ดังกล่าวให้มากขึ้น
 •  ระยะเวลาดำเนินมาตรการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 (ระยะเวลา 7 เดือน) ทั้งนี้

ในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก่อนเดือนเมษายน 2566 ให้มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่จะเริ่มให้สิทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 • ค่าไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการของรัฐบาล
 • โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเงื่อนไขว่า หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตรฯ จะเป็นกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
 •  สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2565

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2565 สำหรับการไฟฟ้านครหลวง  หรือ กฟน.

 • เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

- ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

- บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

- ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- หมายเลขบัตรประชาชน

- เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

-  E-mail ของผู้ลงทะเบียน

- กดปุ่มลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนลดค่าไฟ้้า 2565

 

 

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า2565 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.

1.ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่

- เลขประจำตัวประชาชน

- เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

- รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า

- บิลประจำเดือน

- จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

 

 

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2565

เงื่อนไขส่วนลดค่าไฟฟ้า 2565 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีดังนี้

 • ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
 • ไปชำระเงินที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า
 •  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
 • โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า
 • สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
 • จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้า
 • ภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง
 • เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรฯ ในช่อง e-Money ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีบัตรฯ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนได้

 • สำนักงานการไฟฟ้านครหลว
 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

สามารถติดต่อได้ที่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2126-5800 ต่อ 2706, 2680
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองนโยบายภาษี โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3512.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด