ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันที่ 22 มิ.ย. 2567 ราคาขายรวมค่ากำเหน็จ 10,625 บาท

22 มิ.ย. 2567 | 02:07 น.

ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันนี้ล่าสุด 22 มิ.ย. 2567 รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท ราคาขายอยู่ที่ 10,625 บาท ราคาทองคำแท่ง ขายออก 40,500 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,000 บาท

สำหรับราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,063 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,563 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,150 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,650 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,250 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,750 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,500 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,000 บาท

สำหรับราคาทองวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,125 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,625 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,250 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,750 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,500 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,000 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,000 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,500 บาท

 

สำหรับราคาทองวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,069 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,569 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,138 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,638 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,275 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,775 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,550 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,050 บาท

สำหรับราคาทองวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,056 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,556 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,113 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,613 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,225 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,725 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,450 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,950 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,063 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,563 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,125 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,625 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,250 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,750 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,500 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,000 บาท

 

สำหรับราคาทองวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,056 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,556 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,113 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,613 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,225 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,725 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,450 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,950 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,056 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,556 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,113 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,613 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,225 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,725 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,450 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,950 บาท

 

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ