svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรม สบส. ยันคำสั่งปิด รพ.เดชา เป็นการ“ปิดชั่วคราว 60 วัน” ให้ปรับปรุง

27 พฤษภาคม 2559
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยหลังมีคำสั่งปิดชั่วคราวโรงพยาบาลเดชา จากกรณีตกมาตรฐานบริการ โดยเฉพาะบุคลากรไม่สามารถเปิดบริการทุกจุดบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น ยันคำสั่งเป็นการปิดชั่วคราว เพื่อให้เวลาปรับปรุง 60 วัน ย้ำหากดำเนินการได้มาตรฐานแล้วสามารถยื่นขอเปิดบริการได้อีก  หากทำไม่ได้ตามกำหนดสามารถขยายต่ออีก 30 วัน ยันการสั่งปิดไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนบุคลากรภายใน

บ่ายวันนี้ (27 พฤษภาคม 2559) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรณีการมีคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กทม. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ว่าการสั่งปิดครั้งนี้ เป็นการสั่งปิดชั่วคราวเป็นเวลา 60 วันเพื่อให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541” เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหลัก เนื่องจากผลการตรวจสอบพบว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สามารถให้บริการที่มีมาตรฐานตามกฏหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อไปว่า หากผู้ดำเนินการสามารถปรับปรุงแก้ไข ปัญหาได้ตามเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับคำสั่งปิดเป็นลายลักษณ์อักษร ก็สามารถยื่นเรื่องขอเปิดให้บริการใหม่ได้ที่กรม สบส. โดยกรม สบส. จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความพร้อมมาตรฐานทั้งหมด ก่อนเพิกถอนคำสั่งปิด แต่หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเวลาก็สามารถขอขยายเวลาปรับปรุงต่อได้อีก 30 วัน รวมเป็น 90 วัน แต่หากยังทำไม่ได้อีกกรม สบส. ก็จะพิจารณาปิดกิจการถาวร และเพิกถอนใบอนุญาต

“กรม สบส.ขอยืนยันว่าผลจากการมีคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชาเป็นการชั่วคราวในครั้งนี้  ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในเรื่องการบริหารจัดการระบบการเงินบุคลากรของโรงพยาบาลแต่อย่างใด    ตามหลักการกฎหมายเมื่อมีการปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าการบริการจะยุติทั้งหมด กฎหมายได้คุ้มครองผู้บริโภค โดยโรงพยาบาลจะต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องของเวชระเบียนซึ่งเป็นประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่เคยมาใช้บริการ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลอื่น”

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อว่า ในช่วงโรงพยาบาลเดชาดำเนินการปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์กฎหมายกำหนด   กรมสบส.ได้จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของมาตรฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมหากต้องการเปิดให้บริการใหม่