svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

03 มีนาคม 2566

กระทรวงวัฒนธรรมจัดคณะทูตสัญจรไปอุดรธานี-หนองบัวลำภู ชมแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต่อยอดทุนวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานโลก 

นายนภสินธ์ บุญล้อม  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ว่า    เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูตและคู่สมรส  จาก 28 ประเทศทั่วโลก จำนวน 47 คน เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู 

กิจกรรมนี้เพื่อเยี่ยมชมวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกของไทย โดยเฉพาะแหล่งมรดกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว และที่ได้รับการขึ้นบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก ให้ประจักษ์ต่อสายตาของชาวต่างประเทศ คือ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธรนี 

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

โดยมีนางถิกา  อิศรางกูร  ณ อยุธยา  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวดารณี   ธรรมโพธิ์ดล  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ  อธิบดีกรมศิลปากร  นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับ 

จากนั้นในช่วงตอนค่ำของวันเดียวกัน จังหวัดอุดรธานีและกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดเลี้ยงต้อนรับคณะทูตานุทูตจาก 28 ประเทศ ในบรรยากาศของขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมอีสาน  มีการคล้องผ้าขาวม้าต้อนรับคณะทูตานุทูต ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์  

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

ส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำภู คณะได้เยี่มชมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาดั้งเดิม มาต่อยอดให้มีความทันสมัย ตอบรับกับกระแสโลก ควบคู่ไปกับนโยบายของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจากทรัพย์สินทางวัฒนธรรม อันนำไปสู่ความผาสุกของชุมชนท้องถิ่น  

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าว่า จังหวัดอุดรธานีมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะทูตานุทูต และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสู่จังหวัดอุดรธานี เนื่องในโครงการวัฒนธรรมสัญจร ที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม  

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

ทั้งนี้ อุดรธานีเป็นจังหวัดศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาค ในการเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และส่วนอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักในเรื่องอารยธรรมโบราณ และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO)มาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ อุดรธานียังมีพิพิธภัณฑ์เมือง โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือฯ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความเป็นมามีวิถีชีวิตของชนชาติโบราณในพื้นที่กว่า 3,000 ปี  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้องถิ่น อาทิ การทอผ้าโบราณ และวิถีชีวิตเรียบง่ายในชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดอุดรธานี  

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีมีความยินดี ที่ได้นำเสนอจังหวัดอุดรธานีต่อคณะทูตานุทูต และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน จังหวัดอุดรธานี ไม่เพียงแต่รุ่มรวยในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมก้าวสู่อนาคต เพื่อเน้นย้ำบทบาทของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ป่าเขือน้ำ) บนเทือกเขาภูพาน อยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอำเภอบ้านผือประมาณ 12 ก.ม  เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่อง จำนวน 2 แหล่ง ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทและแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน รวมพื้นที่ถูกนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก จำนวน 585.955  เอเคอร์ หรือ 3,662 ไร่ 89 ตารางวา) และพื้นที่กันชน 598.806เอเตอร์  หรือ 3,742 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา 

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

ในการสำรวจอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ได้พบหลักฐานสำคัญ คือ ภาพเขียนสี อยู่ตามเพิงหิน ที่ปรากฏกระจายอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท มากกว่า 47 แห่ง มีทั้งภาพคน ภาพฝ่ามือ ภาพสัตว์ และลวดลายเรขาคณิต ชี้ให้เห็นถึงการเข้ามาใช้พื้นที่ของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว

 

มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางโบราณคดี ที่มีการค้นพบขวานหินขัด ลูกปัดอาเกต และเศษภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดิน ที่พบอยู่ตามที่ราบริมน้ำโขงเชิงเขาภูพาน ยุคต่อเนื่องมาเมื่อวัฒนธรรมทางศาสนาได้แผ่เข้ามาในดินแดนไทย สมัยวัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 

คณะทูตสัญจรเยี่ยม"อุดรธานี-หนองบัวลำภู"หนุนทุนวัฒนธรรมอีสานเหนือ

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ถูกนำเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลก เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 3 และข้อที่ 5 ซึ่งตามเกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ยอดเยี่ยม หรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณีวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้ว ส่วนเกณฑ์ข้อที่ 5 เป็นตัวอย่างลักษณะอันเด่นชัด หรือของขนบธรรมเนียมประเพณี แห่งสถาปัตยกรรมวิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความเปราะบางด้วยตัวเอง หรือเสื่อมสลายได้ง่าย เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ หรือเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   ซึ่งอุทยานประวัติศาตร์ภูพระบาท บ้านผือ จากหลักฐานโบราณคดีได้พบว่า บริเวณนี้มนุษย์เข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  

ซึ่งได้มีการนำส่งเอกสารที่จัดทำและเกี่ยวข้องไปยังศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และจากนั้นรอการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ โดยผู้เชี่ยวชาญจากอิโคโมส องค์การที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการตรวจประเมินในเดือนกันยายน 2566 นี้