svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ท่องเที่ยวเชียงใหม่สะดุด ‘ไกด์-แรงงานบริการ’ ขาดแคลน

02 กุมภาพันธ์ 2566

ท่องเที่ยวเชียงใหม่กลับมาฟื้นตัวแรง ส่งผลให้บริการองรับขยายตัวไม่ทัน ทั้งเที่ยวบินไม่พอ โรงแรมที่กลับมาเปิดยังไม่เต็ม เนื่องจากขาดแรงงานที่ต้องเร่งแก้ไขด่วน

แนะเร่งบริหารจัดการเที่ยวบินในป.-ตปท. ให้เพียงพอ ขณะที่สมาคมโรงแรมฯ เผยอัตราเข้าพักทะลุ 80% แต่ยังเจอปัญหาแรงงานทักษะขาดแคลน ด้านไกด์วอนรัฐบาลยกเว้นการต่ออายุใบอนุญาต-อบรม เหตุค่าใช้จ่ายสูง ส่วนสมาคมร้านอาหารฯชี้ ต้องเพิ่มทักษะการสื่อสารรับมือทัวร์จีน พร้อมขอรัฐจัดหาแรงงานเข้าระบบไม่ตํ่ากว่า 10,000 คน ขณะที่ธุรกิจปางช้างระดมช้าง-ควาญช้างกลับเข้ามาทำงานรับทัวร์จีน หวังต่อลมหายใจธุรกิจ

นายพัลลภ แซ่จิว นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลไทยได้เปิดประเทศส่งอานิสงส์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยพบว่าขณะนี้บรรยากาศกลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาของบุคลากรที่หายไปจากระบบภาคบริการในทุกแขนงนั้น เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข

ท่องเที่ยวเชียงใหม่สะดุด ‘ไกด์-แรงงานบริการ’ ขาดแคลน

ท่องเที่ยวเชียงใหม่สะดุด ‘ไกด์-แรงงานบริการ’ ขาดแคลน

ขณะที่การเปิดเส้นทางบินเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ยังถูกจำกัด โดยปริมาณเที่ยวบินจากจีนยังมีเพียง 50% เมื่อเทียบกับปี 2562 มีมากถึงวันละ 30 เที่ยวบิน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำนักท่องเที่ยว พร้อมรายได้เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนางละเอียด บุ้งศรีทอง ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวว่า ขณะนี้หัวเมืองหลักทางการท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ อัตราเข้าพักเฉลี่ย 80 จากห้องพักที่เปิดให้บริการในขณะนี้กว่า 40,000 ห้อง ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี และหลังจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐบาลจีนอนุญาตให้ทัวร์จีนออกท่องเที่ยวต่างประเทศได้ จะทำ ให้ธุรกิจโรงแรมได้รับอานิสงส์ มากยิ่งขึ้น

นางละเอียด บุ้งศรีทอง ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน)

 

แต่ยังพบว่าโรงแรมบางแห่งในภาคเหนือ ก็ยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะจ้างงานได้ในจำนวนเท่าเดิม อีกทั้งแรงงานที่มีทักษะ หรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ ได้ไปทำงานในจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่า  จึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามา สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ส่วนปัญหาแรงงานเบื้องต้นได้ประสานกับทางสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแรงงานใหม่เข้ามาเพิ่มในระบบให้เพียงพอกับการจ้างงาน

นายสีหเดช เจียเจษฎา รองประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งปะเทศไทย (ภาคเหนือ) กล่าวว่า ส่วนของมัคคุเทศก์ทุกภาษาในพื้นที่ภาคเหนือกว่า 2,000 คน จากทั้งหมดที่มีกว่า 8,000 คน เวลานี้มีปัญหาบัตรมัคคุเทศก์ หมดอายุ และขั้นตอนในการต่ออายุบัตร ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม มัคคุเทศก์ทั้งหมดตกงานมา 2 ปี ไม่มีรายได้ บางคนไม่มีเงินไปต่ออายุบัตร

สมาพันธ์ฯเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณา ให้มัคคุเทศก์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรม และกลับต่อบัตรมัคคุเทศก์ได้ เพราะตามขั้นตอนจะต้องใช้เวลาพอสมควร ไม่ทันรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามา แม้ก่อนหน้านี้รัฐยกเว้นเก็บค่าต่อใบอนุญาต 200 บาท แต่ประเด็นอยู่ที่ต้องผ่านการอบรม 30 ชั่วโมง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาท หากมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้ถือใบอนุญาตในช่วงวันที่ 11 ก.ย. 2562 - ธ.ค.2564 เมื่อบัตรหมดอายุต้องอบรม 3 เดือน เสียค่าใช้จ่ายคนละ 30,000 บาท

ในเบื้องต้นสมาพันธ์ฯขอ รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมให้มัคคุเทศก์ จำนวน 150 คน งบประมาณ 100,000 บาท รัฐสามารถเข้ามาเป็นตัวกลาง ประสานสถาบันการศึกษา ให้เข้ามาจัดอบรมมัคคุเทศก์ก่อนต่ออายุบัตร แต่หากภายในมี.ค. 2566 นี้ ยังไม่ยกเว้นหรือผ่อนผัน จะมีปัญหาขาดมัคคุเทศก์ หรือมัคคุเทศก์เถื่อนอีกรอบ

นางวาสนา ทองสุข ผู้บริหารปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและตะวันออกกลาง ทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวปางช้างมากขึ้น คิดเป็น 60% เทียบปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่ถือว่าฟื้นตัว เพราะยังต้องแบกต้นทุนค่าดูแลช้างเชือกละ 30,000 บาทต่อเดือน จากจำนวนทั้งหมดที่มีกว่า 55 เชือก

ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ทัวร์จีนออกมาท่องเที่ยวในต่างประเทศได้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2566 และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้แล้วเพื่อให้ต้อนรับอย่างมีคุณภาพ

ขณะที่นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ กล่าวว่า ร้านอาหาร-สถานบันเทิงในเชียงใหม่ กลับมาเปิดกิจการแล้ว 8,000 แห่ง จากทั้งหมด 10,000 แห่ง ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี แต่ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคบริการไม่ตํ่ากว่า 10,000 คน เพื่อช่วยเพิ่มแรงงานเข้ามาทดแทน รวมถึงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษา โดยเฉพาะภาษาจีนเพิ่มขึ้น

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัว เพราะเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีน จะเข้ามาใกล้เคียงกับปี 2562 ตามที่ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเชียงใหม่ ไม่ตํ่ากว่า 5-6 แสนคน 

 

สกาวรัตน์ ศิริมา/รายงาน
หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,858 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566