“ค่าเหยียบแผ่นดิน” 2566 พร้อมชงครม.ไฟเขียว ดันใช้กลางปีนี้

30 ม.ค. 2566 | 03:16 น.

กำลังจะได้ข้อสรุปแล้วสำหรับ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” หลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอครม. พร้อมดันเก็บค่าธรรมเนียมกลางปี 2566 นี้

ค่าเหยียบแผ่นดิน” หรือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางโดยอากาศยาน หรือ เดินทางผ่านด่านช่องทางบก และช่องทางน้ำ มีความคืบหน้าอีกครั้งหลังจากต้องเลื่อนการพิจารณามานาน เพราะติดปัญหาด้านสถานการณ์โควิด และห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 

ล่าสุดการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว กำลังจะได้ข้อสรุป หลังจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ที่มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเมื่อสัปดาห์ก่อน ได้หารือถึงประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ คือ 

  1. การเก็บค่าธรรมเนียมทางอากาศยาน (เครื่องบิน)
  2. การเก็บค่าธรรมเนียมทางบก และทางน้ำ

 

ภาพประกอบข่าว “ค่าเหยียบแผ่นดิน” 2566

เสนอครม.สัปดาห์หน้าไฟเขียว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมหลายประเด็น จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะเสนอมติของที่ประชุม ท.ท.ช. ซึ่งเห็นชอบให้มีการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในสัปดาห์หน้า 

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเสนอไปพร้อมกับร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อให้ครม.พิจารณาร่วมกัน หากไม่มีข้อทักท้วง หรือข้อสั่งการเพิ่มเติมจากครม. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะนำร่างดังกล่าวไปประกาศตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีผลบังคับใช้ได้ตามกำหนด คือประมาณกลางปี 2566 นี้

 

ภาพประกอบข่าว “ค่าเหยียบแผ่นดิน” 2566

เก็บเงินนักท่องเที่ยวคนละเท่าไหร่

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางเครื่องบิน : สาระสำคัญ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเครื่องบิน ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราคนละ 300 ต่อคนต่อครั้ง แต่จะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน ทารกและเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี และบุคคลอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด

โดยให้ทางสายการบินมีหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยให้จัดเก็บรวมกับค่าโดยสาร และให้แสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไว้ในบัตรโดยสาร หรือเอกสารอย่างอื่น พร้อมทั้งนำส่งบัญชีรายชื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้โดยสารขาเข้าก่อนจะออกเดินทางจากสนามบินประเทศต้นทาง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางบก และทางน้ำ : สาระสำคัญ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านด่านช่องทางบก ช่องทางน้ำ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราคนละ 150 ต่อคนต่อครั้ง (เก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองโดยใช้พาสปอร์ต) 

แต่จะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับบุคคลต่าง ๆ คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ผู้ที่มีบัตรผ่านแดนชั่วคราว ข้าราชการที่ต้องเดินทางเข้าออก และแรงงานที่เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ 

“ขั้นตอนทั้งหมดได้ขอเป็นมติจนชัดเจนแล้วว่า ร่างกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว รอแค่ให้ครม.รับทราบเท่านั้น แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป” นายพิพัฒน์ระบุกับฐานเศรษฐกิจ

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมบอร์ด ท.ท.ช. เมื่อสัปดาห์ก่อน