“กรมวิชาการเกษตร” เฟ้นหากาแฟพันธุ์ดีที่สุดของประเทศไทย

29 ม.ค. 2566 | 08:42 น.

“Thai Coffee Excellent 2023” ประกวดสุดยอด "กาแฟไทย" มาแล้ว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ควงผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เสวนา “World Tea & Coffee Expo 2023” โหมโรงก่อนเฟ้นหาเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีที่สุดของไทย

นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมจัดงาน พร้อมร่วมเสวนาแนวทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสุดยอดกาแฟไทย ในงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ณ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 2566

โดยการประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) เป็นการประกวดเป็นปีที่ 3 ซึ่งในการประกวดในปี 2564 และ 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร เป็นประธานพิธีรับถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสุดยอดกาแฟไทย

 

กรมวิชาการเกษตร ประกวดสุดยอด "กาแฟไทย"

 

สำหรับการประกวดปี 2566 นี้กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด การผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Coffee Production) กาแฟดูแลป่า รักษาต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ

 

กรมวิชาการเกษตร ประกวดสุดยอด "กาแฟไทย"

 

ท้้งนี้การประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทยครั้งนี้ มี 5 กิจกรรมเด่น ประกอบด้วย

1. Secret Garden and DOA Coffee Exhibition กิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวด เปิดสวนผู้ชนะเลิศการประกวดปี 65 และการถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟจากกรมวิชาการเกษตร

2. Training of Trainer จัดประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกับภาคีเครือข่าย และผู้สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักวิชาการรุ่นเยาว์ และผู้นำเกษตรกร

3. Thai Coffee Contest การประกวดสุดยอดกาแฟ ประจำปี 2566

4. Coffee road trip and road show พาชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท พร้อมกิจกรรมต่างๆ

5. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และจัดการมอบรางวัลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากรุณาธิคุณแด่เกษตรกรไทยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

 

กรมวิชาการเกษตร ประกวดสุดยอด "กาแฟไทย"

 

กรมวิชาการเกษตร ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับประกวดกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา หรือ โรบัสตา ที่ปลูกในประเทศไทย ที่ได้จากการจัดส่งตัวอย่างกาแฟ ทั้งในรูปผลกาแฟแห้ง จำนวน 80 กิโลกรัม หรือ กาแฟกะลา จำนวน 60 กิโลกรัม

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล ในการประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี  2564 และปี 2565 ต่อเนื่องกันมาแล้ว 2 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟไทย สร้างการรับรู้ จุดเด่นกาแฟไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและระดับสากลและพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะผู้ประกอบการกาแฟ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครในเดือน มีนาคม 2566 รับสมัคร 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ดำเนินการประกวด 1 - 31 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการประกวด 10 สิงหาคม 2566

 

กรมวิชาการเกษตร ประกวดสุดยอด "กาแฟไทย"

 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 เพิ่มเติมได้ที่ http://www.doa.go.th หรือ Facebook: ThaiCoffeeExcellence สถาบันวิจัยพืชสวน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-5484 ต่อ 117 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-4133 ต่อ 131

 

กรมวิชาการเกษตร ประกวดสุดยอด "กาแฟไทย"

 

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร จะมีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ในพื้นที่ภาคเหนือ “นวัตกรรม พืช พร้อมใช้พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ โดยงานดังกล่าว จะมีการแสดงนิทรรศการการผลิตกาแฟครบวงจร พร้อมรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสุดยอดกาแฟไทยด้วย