ครม.เคาะแล้ว “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” เริ่มใช้สิทธิ์ ก.พ.นี้

24 ม.ค. 2566 | 06:18 น.

จบมหากาพย์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ครม. ไฟเขียวแล้ว เตรียมเปิดลงทะเบียนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ คาดมีคนใช้สิทธิ 1.12 แสนคน กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 1.25 หมื่นล้านบาท

วันนี้ 24 มกราคม 2566 ในที่สุด "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 " ครม. ผ่านความเห็นชอบแล้วหลัง "เราเที่ยวดัวยกันเฟส 5" สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้รับการอนุมัติ ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยมาตรการนี้จะเริ่มต้นเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีดังนี้

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 รอบนี้ กำหนดจำนวนสิทธิ์การจองที่พักไว้ 560,000 สิทธิ์ (ห้อง/คืน) จำกัดให้สิทธิ์จองได้สูงสุดคนละ 5 สิทธิ์ และได้คูปอง อี-เวาเชอร์ 600 บาทต่อหนึ่งสิทธิ์ โดยไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบิน คาดว่าจะมีคนใช้สิทธิ์ทั้งหมด 112,000 คน และจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนลงในระบบเศรษฐกิจ 12,539 ล้านบาท

 

“ครม.เห็นชอบเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 แล้ว จากนี้จะต้องดูเรื่องของระบบที่ต้องไปคุยกับธนาคารกรุงไทยก่อนว่าจะปรับระบบอย่างไรบ้าง เพราะโครงการนี้ต้องปรับลดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการจากสูงสุดคนละ 10 สิทธิ์ เหลือ 5 สิทธิ์ และน่าจะเริ่มในเดือนก.พ.นี้ โดยจะกำหนดวันที่ชัดเจน และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"

ทั้งนี้นอกจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ครม.ยังเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว วงเงิน 1,930 ล้านบาท โดยปรับวงเงินลงจากเดิมประมาณ 53 ล้านบาท โดยจะใช้ในการกระตุ้นตลาดต่างประเทศ 518 ล้านบาท การกระตุ้นตลาดในประเทศ 582 ล้านบาท การจัดทำสินค้าและกิจกรรมพิเศษด้านการท่องเที่ยว 445 ล้านบาท และการประชาสัมพันธ์ 383 ล้านบาท