svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด สิ้นเดือนมกราคม 66 รู้ผลแน่

18 มกราคม 2566

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด สิ้นเดือนมกราคม 66 รู้ผลแน่ ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน 3 ช่องทางดูรายละเอียดที่นี่

ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ชัดเจนแล้วว่า กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสิทธิผ่านในสิ้นเดือนมกราคม 2566 ภายหลังจากหน่วยงาน 46 ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 44.51 ล้านราย แบ่งเป็น ผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย

ล่าสุดเพจไทยคู่ฟ้า ได้แจ้งว่า คาดว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากการวันประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะต้องไปยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้

 

 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการฯ ณ ปัจจุบันจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการฯ ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 65

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 65 สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามวัน - เวลา และช่องทางที่กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง.

ที่มา:ไทยคู่ฟ้า