บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้ 18 มกราคม ได้สิทธิอะไรบ้าง

17 ม.ค. 2566 | 23:18 น.

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้ 18 มกราคม 2566 ผู้ถือบัตร 13.22 ล้านรายได้สิทธิอะไรบ้างเช็คไทม์ไลน์ที่นี่

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัด กระทรวงการคลัง ยังโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนจำนวน 13.22 ล้านราย จนกว่าจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ให้กับคนใหม่ในเดือนมีนาคม 2566  

สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 2566 สองงวดสุดท้าย ดังนี้

วันที่ 18 มกราคม

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
  • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
  • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป

 

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566

วันที่ 22  มกราคม 2566 

  •  มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
  • กดเป็นเงินสดได้.

ที่มา: กรมบัญชีกลาง