svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“คมนาคม” ดันเมกะโปรเจ็กต์ ปี 66 แตะ 1.24 แสนล้าน

27 ธันวาคม 2565

“คมนาคม” เดินหน้า 171 เมกะโปรเจ็กต์ ปี 66 แตะ 1.24 แสนล้าน เตรียมเข็น 9 บิ๊กโปรเจ็กต์ ชงครม.ไฟเขียวภายในเดือนม.ค.-ก.พ.66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานปี 2565 และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในปี 2566 และ ปี 2567 ว่า ผลงานตามนโยบายในปี 2565 จาก 79 นโยบาย 167 โครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือเปิดให้บริการแล้ว รวม 61 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ และอยู่ในช่วงจัดทำแผนงานหรือออกแบบ จำนวน 42 โครงการ ส่วนโครงการและกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ รวมถึงโครงการใหม่ที่จะทำในปี 2566 จำนวน 171 โครงการ เป็นโครงการใหม่ปี 2566 จำนวน 58 โครงการ ด้านแหล่งเงินในการพัฒนา 171 โครงการ วงเงินลงทุนทั้งในและนอกงบประมาณภาคคมนาคมทั้งโครงการตั้งแต่ปี 2558 - 2570 จำนวน 2,718,959 ล้านบาท ส่วนวงเงินลงทุนทั้งในและนอกงบประมาณภาคคมนาคมเฉพาะของปี 2566 จำนวน 124,839 ล้านบาท 

“คมนาคม” ดันเมกะโปรเจ็กต์ ปี 66 แตะ 1.24 แสนล้าน

นอกจากนี้กระทรวงฯมีแผนจะผลักดันโครงการที่มีความพร้อมเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 2566 ซึ่งอยู่ในช่วงของการทำงานภายใต้รัฐบาลชุดนี้ เบื้องต้นประเมินว่าจะมีประมาณ 9 โครงการ วงเงินรวมกว่า 5 แสนล้านบาท เช่น รถไฟไทย - จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย,โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ส่วนต่อขยาย),รถไฟทางคู่ ระยะที่ 2,ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) บางปะอิน - นครราชสีมา ฯลฯ ซึ่งเป็นการเปิดประมูลก่อสร้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความจำเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

“การทำงานของกระทรวงคมนาคมไม่ได้คิดถึงวาระของรัฐบาลเป็นหลัก เพราะต้องทำงานให้ต่อเนื่องสอดคล้องไปกับแอคชั่นแพลนที่กำหนดไว้ เหมือนตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งก็ทำงานรับช่วงต่อจากรัฐบาลก่อนหน้า และทำงานตามแอคชั่นแพลนที่กำหนด”

 

สำหรับโครงการในปี 2565 ที่กระทรวงพยายามเร่งรัด เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ,โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ,โครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต สายกะทู้ - ป่าตอง ,โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม, โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ,โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ,การให้สิทธิบริหารท่าอากาศยานของ ทย. แก่ ทอท. จำนวน 3 ท่าอากาศยาน (กระบี่ อุดรธานี และบุรีรัมย์),โครงการ Landbridge ชุมพร – ระนอง,โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา (M7),โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ฯลฯ
 

“คมนาคม” ดันเมกะโปรเจ็กต์ ปี 66 แตะ 1.24 แสนล้าน